Komissarova metoda pro děti i dospělé - intuitivní vnímání a vidění 14.-18.6.2017

14.06.2017 13:00

Metoda přímého vnímání informací z okolí

ÚŽASNÉ SCHOPNOSTI MÁ KAŽDÝ A TATO METODA VÁM UMOŽNÍ NALÉZT TY VAŠE. 
POMŮŽE VÁM ZNÁT PRAVDU, DOSTAT SKRYTÉ INFORMACE, 
UDĚLAT SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ.

Aktivací CENTRA INFORMAČNÍHO MIMOSMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ se otevírají nové neomezené možnosti vnímání. Vědecky ověřenými technikami formou praktických cvičení se otevře váš informační kanál pro příjem informací z okolí, z časových pásem (minulost, přítomnost, budoucnost). Tím získáváte neomezené možnosti vědění bez omezení času a prostoru a zároveň navýšení využití kapacity mozku. To vám kromě jiného navýší schopnosti: 

* více sebejistoty

* více rozhodnosti v životních  situacích

* aktivace třetího oka a intuice

* zklidnění hyperaktivity

* rozvinutí mimosmyslových  schopností   

Co je to přímé informační vnímání?                                         

Je to schopnost lidského mozku vnímat informace přímo z okolí bez pomoci 5 orgánů  vnímání. Je tedy možno vidět i bez použití fyzického zraku.                                                                                                                           

                                  
 


 


 

 

  

Jaký je rozdíl použití metody u dětí a dospělých?

Děti nemají ještě naučeno co je a co není možné, jejich výuka této metody probíhá snadněji a formou her. Protože jejich rozumový vývoj se teprve tvoří, učí se na kurzech výhradně Intuitivní vidění, ale protože se jejich mozkové centrum pro vnímání informací z okolí takto aktivizovalo, v souladu s jejich vývojem začnou postupně rozvíjet i ostatní schopnosti jako dospělí (často překvapivě snadněji a ve větší míře).

Dospělí se v současnosti nejprve učí aktivizovat centrum vnímání skrze VĚDĚNÍ (vím co má paní v tašce, jaké karty držíš v ruce, kde je příčina tvé nemoci, co je na tomto DVD...a mnoho dalšího-neexistují hranice) a jako II.stupeň aktivizace přímého vnímání se učí i vidět bez  použití fyzického zraku.

Na kurzu se DĚTI učí "VIDĚT NOVÝM ZPŮSOBEM" a DOSPĚLÍ se učí "VĚDĚT BEZ VYUŽITÍ BĚŽNÝCH SMYSLŮ"

Při tomto procesu se aktivuje v mozku centrum vnímání, které je shodné jak pro Ituitivní vidění, tak i vědění.  Přicházející Intuitivní informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez filtrace našich 5 smyslů a bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE DOLE NA STRÁNCE.

Jak kurz probíhá? 

U dětí: v malých skupinkách po 4-6 dětech se každý den aktivuje hrou centrum mozku, které přímo vnímá informace z okolí. Děti jsou motivovány přirozeně ke koncentraci na daný úkol. Kurz trvá 5 dní  2 hod. denně. Aktivace centra vnímání u dětí umožní VIDĚT BEZ POUŽITÍ FYZICKÝCH OČÍ a u dospělých VĚDĚT cokoli na co se zaměří. U dětí zaktivovaný režim vidění přechází automaticky v období puberty do režimu vědění. Po skončení kurzu je třeba dál s dětmi trénovat (např. karetní hry, barevné kelímky, sledování TV s nepropustnými brýlemi)

U dospělých: Kurz trvá 5 dní  2 hod. denněve skupinách max. po 10-15 lidech, formou metodologických praktických cvičení rovněž zábavnou formou

Mark Komissarov – Metoda přímého vnímání informací z okolí

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace. Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 organů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy předávat chybné informace. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům.

Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků. Právě napřímo přicházející informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce.

Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:

– Člověk si bude více jistý.

– Bude vědět co má dělat a jak postupovat v té které životní situaci.

– Bude přesně vědět jakou obchodní smlouvu má podepsat a jakou odmítnout.

– Bude přesně vědět koho si má vybrat za obchodního partnera a koho pro rodinný svazek.

– Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti.

Přímé informační vnímání dává člověku možnost vědět o probíhajících událostech ve světě bez ohledu na vzdálenost, překážky a dokonce i bez ohledu na čas.

 

 

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ       

NA KURZ KOMISSAROVY METODY
formulář v levém sloupci - POUZE PRO    Č.BUDĚJOVICE,                                           
OSTATNÍ MĚSTA PROSÍM EMAILEM NA ADRESU: alice.blaho@email.cz    

 

TERMÍNY  PROBÍHAJÍCÍCH  KURZŮ v ČR:

Č.BUDĚJOVICE:      nový termín 14.-18.6.2017

KURZ  JE PRO DĚTI  I  DOSPĚLÉ V ODDĚLENÝCH ČASOVÝCH SKUPINÁCH  

Lektor: certifikovaný M.Komissarovem a také jeho dlouholetý asistent Jan Světlák


Přihlášky prosím posílejte formulářem v levém sloupečku. Do poznámky uveďte, jaká časová skupina by vám nejvíce vyhovovala.

Časově jsou skupiny řazeny:  

DOPĚLÍ: 3.skupina 18:00 - 21:00 hod.  

Absolvování tohoto I.stupně s Janem Světlákem vám zároveň umožňuje absolvovat i II.stupeň kurzu - Intuitivní vidění vyučovaný pouze M.Komissarovem v Praze, nejbližsí termín podzim 2017.   Prosím uveďte váš předběžný zájem (i nezávazný) o II.stupeň do poznámky v přihláškovém formuláři.

Cena   PRO DOSPĚLÉ  6800 Kč  Výuka probíhá z důvodu velké náročnosti pouze po třech hodinách denně.

DĚTI:  1.skupina 13:00 - 15:00 hod.   2.skupina: 15:30-17:30 hod. 

Cena kurzu pro děti: v Č.Budějovicích a ostatních městech mimo Prahu - lektor Jan Světlák -  4000 Kč (Praha Kč 3500,-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAHA Intuitivní vědění I.stupeň pro dospělé a Intuitivní vidění pro děti:

lektorovaný kurz Jana Světláka :  3.- 7.6. 2017

Přihlášky posílejte prosím na mail  alice.blaho@email.cz a uveďte MĚSTO, TERMÍN KURZU a jaká časová skupina by vám nejvíce vyhovovala.

Pro děti i pro dospělé jsou kurzy ve stejném termínu, ale v oddělených časových supinách.

Cena kurzu pro dospělé v Praze: Kč 6800,-

Cena kurzu pro děti v Praze: Kč 3500,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorský kurz vědce Marka Komissarova - učí sám pan Komissarov s českým překladem

NOVÝ TERMÍN v roce 2017  - pouze v Praze:

 podzim 20167 stupeň II. - Intuitivní vidění pro dospělé         Cena EUR: 500,-

Časové rozdělení do skupin bude upřesněno, můžete se hlásit s udáním  vám vyhovujícího času (dopoledne, odpoledne, večer)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRAKONICE:

pro děti i pro dospělé ve stejném termínu, ale v oddělených časových supinách ,

nový termín: připravuje se v roce 2018

skupina pro dospělé: 18 - 21hod. , cena Kč 6800,-

skupina pro děti: 15 -17 hod. , cena Kč 4000,-

Přihlášky můžete posílat na mail: alice.blaho@email.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ!  V současné době smí tuto metodu vyučovat pouze sám pan Komissarov a licencovaní lektoři, kteří jsou pro ČR pouze 2!  Pan Jan Světlák (lektor v Č.Budějovicích, v Praze a  ve Strakonicích) je dlouholetým asistentem pana Komissarova a zároveň certifikovaným lektorem jak pro děti tak dospělé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena kurzu pro děti v Č.Budějovicích a ostatních městech mimo Prahu - lektor Jan Světlák -  4000 Kč (Praha Kč 3500,-)

Cena kurzu pro dospělé  - lektor Jan Světlák - Kč 6800,- 

V ceně je  zahrnuto zapůjčení pomůcek, nápoje pro děti.

 

Více informací o metodě včetně video ukázek z kurzů a TV pořadů zde

Přihlášky na kurz v Č.Budějovicích prosím vyplňte do formuláře v levém sloupci, ostatní emailem na adresu alice.blaho@email.cz 

Kurz pro dospělé vede výhradně sám Mark Komissarov nebo jeho asistent pan Jan Světlák, metodicky odstraňuje zábrany našeho přesvědčení a ega o tom, co lze a co ne, abychom se otevřeli novému vnímání. Přímé intuitivní vnímání je založeno na aktivaci mozkových center, jež umožňují vnímat bez použití 5 obvyklých smyslů a které jsme buď používali nevědomě velmi málo nebo vůbec.

vvvidsjdfklů VIDEO MARK KOMISSAROV ROZHOVOR O METODĚ    

                                                                                   

UPOZORNĚNÍ:Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s 15ti letou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost. Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova – http://mkomissarov.com/staff-members

O AUTOROVI METODY

Mark  KOMISSAROV

Mark Komissarov se narodil v roce 1949 v Rusku v Moskvě. Absolvoval vysokou technickou školu v oboru chemického strojírenství. V roce 1989 se přestěhoval s rodinou do New Yorku. V součastné době je prezidentem společnosti „Blind Care Foundation“, viceprezidentem společnosti „Olma LLC“. Je autorem metody „Centrum Informačního vnímání“, kterou potom přejmenoval na „Přímé vnímání informací z okolí“. Po celém světě vyučuje této metodě dospělé i děti. Po celou dobu své činnosti Mark aktivně spolupracuje s vědeckými ústavy na výzkumu fenomenální možnosti lidského mozku přijímat informace z okolí napřímo bez použiti 5 smyslových orgánů vnímání a zároveň potvrzení o aktivaci další části dosud nevyužívané mozkové kapacity.

Mark Komissarov s velkou radostí pracuje s dětmi a s dětskými školami pro zrakově postižené. S nevidoucími dětmi Mark pracuje na svých seminářích individuálně a zdarma. S dětmi se pracuje v režimu VIDĚNÍ, s dospělými pak v režimu VĚDĚNÍ a následně VIDĚNÍ. Metoda  „Přímé vnímání informací z okolí“ je autorským vlastnictvím Marka Komissarova. Ve spoustě zemích má Mark své přednášející a certifikované lektory. Ani ČR není vyjímkou. Mark Komissarov je autorem knihy „Jsi jasnovidec 21 století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima „, na jejímž překladu do českého jazyka se v současné době pracuje.
Přímé vnímání informací, jako nová úroveň lidského vědomí (2010)

Od dávných dob, jako od antických časů si byli lidé vědomi pojmů jako Jasnovidectví v celonárodním měřítku. Nicméně, toto bylo vždy jen o projevu naprostého fenoménu- schopností, které čas od času demonstrovalo pár vyvolených „duchovních“. Schopnost ochotně připouštět – bez použití nám známých smyslových orgánů – přímé vnímání informací z okolí, mě začala zajímat v roce 2000. To bylo také, když jsem poprvé oficiálně vyšel s hypotézou o existenci Centra Informačního Vnímání (CIP) v lidském mozku, které je schopné přímého příjímání informací z vnějšího okolí. V USA, New Yorku, jsem organizoval školu pro aktivaci této neobvyklé schopnosti. Prostřednictvím složitě vyvinuté metody s autorskými právy, jsem tuto dovednost učil ve třídách každého, kdo měl zájem, nezávisle na pohlaví či věku. Věk studentů, kteří se účastnili mých kurzů, byl v rozmezí od 3 do 70 let.

Deset let provozování této školy ukázalo prakticky tuto schopnost lidského mozku, zejména přímého informačního vnímání. Toto se nejzřetelněji projevuje u dětí do dvanácti let. Nošením pásky, znemožňující fyzické zření, se moji mladí studenti naučili existovat v jejich okolním prostředí stejně tak snadno, jako by to dělali s oběma otevřenýma očima. Děti četly, psaly, hrály si s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích. To znamená, že jednoduše prokázaly schopnost mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí, bez použití vizuálních orgánů. To vše slouží jako dostatečný důkaz o skutečnosti , že mozek je schopný přímého vnímání informací. V současné době, evropští vědci a výzkumníci v Moskvě a Petrohradu pracují na dalších vědeckých důkazech tohoto jevu.

 

Článek o metodě: ZÁZRAKY SE DĚJÍ - Josef Klíma, TV Nova

11.01.2015 14:32

Celý týden jsem přemýšlel, jak na tomhle místě budu psát o tom, že podruhé zrušili náš pořad Na vlastní oči. Nechtěl jsem totiž, aby to vyznělo ani bolestínsky, ani naštvaně, ale zároveň ani smířeně, protože jsem se s tím dosud nesmířil a nejspíš ani dlouho nesmířím.

Pak jsem si uvědomil, že vlastně nemám co psát. Recenzi nemohu – jednak jsem v evidentním konfliktu zájmů, a jednak jak psát recenzi na něco, co mělo v průběhu dvaceti let zhruba tisíc premiér? A vzpomínky na natáčení? Koho zajímá něco stějně osobního, jako jsou alba z dovolených nebo fotky dětí, nad nimiž nezúčastnění zívají?

Zatímco jsem přemýšlel, natáčel jsem i poslední reportáž. A až když jsem si sedl k tomuto textu, došlo mi, že mi nějaký novinářský anděl dopřál jako tečku za pořadem, který jsem kdysi spoluzakládal, něco, co jsem v průběhu těch dvaceti let ještě nezažil: zpochybnění všech mých pochybností, které mám ohledně tzv. Zázraků. Záměrně píšu o zpochybnění pochybností a nikoli o tom, že jsem v zázrak už uvěřil. I když daleko k tomu nemám.

Když mi jedna známá před dvěma týdny řekla, že se zúčastní kurzu, kde ji naučí vidět se zakrytýma očima, řekl jsem si, že by bylo zajímavé ukázat v plné nahotě další z ezoterických sešlostí, na nichž jinak poměrně rozumní lidé vyznávají nadšeně něco, co si s rozumem moc nerozumí. Ne že by všechno byl rovnou podfuk. Ale většinou je obtížné separovat davovou sugesci a psychologickou manipulaci od zbožněné víry a mimořádně disponovaných jedinců, takže zrníčka opravdové metafyziky nejsou dosti zřetelná, aby mohla přesvědčit i nevěřícího Tomáše. A novinář – zvlášt starý – bývá přímo ztělesněním nedůvěry a pochybností.

Jenže to, co se odehrávalo před mýma očima pět dní, den ze dne víc a víc vyvracelo všechny racionální výklady, které jsem se v tom snažil najít.

Děti s hermeticky zakrytýma očima (ověřil jsem si) rozeznávaly naprosto jistě barvy, obrázky I lidi ze sálu, napodobovaly jejich pohyby (zapojil jsem se), četly slova a pochodovaly mezi stoly a diváky s naprostou jistotou, aniž by škobrtly. Dospělí, kteří se zúčastnili kurzů, začali se zakrytýma očima poznávat stále víc karet, správných kelímků se správnými míčky a dalších věcí, k nimž je třeba zrak. Včetně mne, který o to nijak zvlášť neusiloval. Ale nejúžasnější byli nevidomí, z nichž jeden se v průběhu oněch pěti dní tak “rozkoukal”, že četl nejen slova, psaná různě velkými písmeny včetně naprosto kolibřích, ale i v různých jazycích, které neovládal. Třeba v litevštině. Opět jsem mohl pochybovat, nestojí-li za našimi (a jeho) náhle zjevenými schopnostmi třeba sugesce charismatického Rusa, který kurzy pořádá po celém světě. Jenže onen slepec pak četl slova už i jen z rubu papírů, na nichž byla vytištěna. A ta nemohl vidět ani Rus…

Existují samozřejmě vysvětlení, která v kurzu také zazněla, ale ta nejsou o nic méně pravděpodobná než samy ony jevy, jichž jsem byl svědkem. V kostce – že každá informace vyzařuje energii, kterou jsme schopni vnímat i jinak než smysly, jen nám smysly tuto schopnost v dospělosti potlačují. A že jde jen o to, naučit se tato spící mozková centra aktivovat.

Já chci ale raději věřit na zázraky, když už se střetnu s podobným iracionálnem. Vezměme si jen to slovo: zá-zrak neboli něco, co je za zrakem.

Josef Klíma, Lidové noviny