Hlubší techniky EFT pro Znovuzrození 3.12.2011

06.10.2011 11:09

Hlubší techniky EFT pro Znovuzrození

omlouváme se za zrušení tohoto termínu 3.12., nový připravujeme a zveřejníme brzy

Celodenní workshop – metodika EFT technik a praktická práce na vlastním znovuzrození

Místo konání: Centrum Harmonie, České Budějovice

10 -  17 hod. (může se protáhnout do 18 hod)

Cena: 1800 Kč, sleva pro studenty a rodinné příslušníky 300Kč z ceny

Lektorka: Alice Bláhová, EFT specialistka

 

Jestliže vás zaujalo „Znovuzrození“, zřejmě patříte k lidem, kteří si uvědomují, jak důležitý vliv na rozvoj našeho vnímání světa a na naše přesvědčení  a následně reagování v životních situacích má právě proces narození. Nejen samotný porod, ale již akt početí, čas strávený v matčině děloze a prvních 6 let života. Tato doba je hlavním obdobím, které určuje, jak budeme po zbytek našeho života vnímat sami sebe a celý svět, jak budeme se sebou i celým světem vycházet.
 

V našem energetickém poli je stále aktivní a „živé“ naše vnitřní dítě. Je-li šťastné, jsme šťastnými dospělými a život nás příjemně baví. Má-li  však negativní  zkušenosti z příchodu na svět, způsobuje nám podvědomé nepříjemné pocity ze sebe, z našeho okolí a vytváří nechtěné životní okolnosti.

 

Díky použití  speciálních  technik EFT a prací s našimi imaginačními obrazy se můžeme vrátit zpět a uzdravit emoce spojené s těmito nepříjemnými událostmi a vytvořit tak zcela novou zkušenost. Budeme uzdravovat naše vnitřní dítě a znovu-utvářet  pro něj prostředí a podmínky vstupu na tento svět, aby bylo skutečně šťastné.  Vrátíme se do období života v děloze naší matky, někdo se může dokonce podívat i před vstup do dělohy na „smlouvu duše s tímto životem“  do momentu porodu a znovu-nově vytvořit přirozené zdravé pouto mezi matkou a dítětem (vnímané jako slastně hojivé) a mezi dítětem a okolním světem abychom se mohli cítit v bezpečí, milovaní a v hojnosti.

 

Kouzelné Znovuzrození tak pomůže nastavit a významně zlepšit vaše sebepřijetí, lásku k sobě, sebehodnotu, sílu do nových začátků a pročistí váš filtr nastavení vnímání života i směrování zaměření vašeho podvědomí pro krásnější zážitky a osudy v životě.

 

V době těhotenství je dítě propojeno nejen s matkou, ale i otcem. Dítě vnímá všechny pocity a emoce matky i otce. Elektromagnetické pole srdce matky ovlivňuje buňky srdce dítěte v děloze – existuje zde vzájemné propojení a podpora.

A tak to, co rodiče prožívají během doby početí, těhotenství a porodu, přímo ovlivňuje dítě, ale i to, s jakými pocity a hlavními nastaveními a mentálními vzorci přijde na svět a vykročí do svého života.
Tímto způsobem vzniká i rodové zatížení pro určitá témata, dědičnost, dispozice k nemocem.

 

Na workshopu budete mít příležitost uzdravit tedy nejen své vnitřní dítě, ale zároveň ukončit i vlivy rodového zatížení.

 

Okolnosti jež indikují k práci s vnitřním dítětem:

 •  dítě je počato „náhodou“, buďto jako nechtěné, nebo sice chtěné, ale matce či otci „způsobuje toto náhodné početí“ komplikace a potíže
 •  dítě je jiného pohlaví než rodiče očekávají a chtějí nebo než jaké lékaři rodičům tvrdí
 •  rodiče zažívají během doby těhotenství strach a obavy (ať už o zdraví svoje či zdraví očekávaného dítěte, anebo zda budou schopni dítě vychovat, zda budou mít kde bydlet apod.)
 •  rodiče mají během doby těhotenství negativní emoce či vytvářejí negativní či omezující přesvědčení (matka se například cítí během změn jejího těla při těhotenství škaredá a méněcenná – ve smysli jí dítě ubírá krásu, dále se může kvůli těhotenství cítit často fyzicky omezována – snížená pohyblivost, rychlejší únava apod. a těžko to nese, neustále to komentuje či si na těhotenství stěžuje...)
 •  rodiče zažijí během doby těhotenství nepříjemné zkušenosti (ať už v práci, rodině, společnosti...), jejichž důsledkem rodiče (i dítě) cítí strach, úzkosti, smutky, zlobu, hněv apod.
 •  komplikovaný porod (zaseknutí dítěte – uvíznutí v porodním kanálu, omotání pupeční šňůry okolo krku apod.).
 •  předčasný porod a umístění dítěte do inkubátoru
 •  oddělení matky od dítěte záhy po porodu
 •  matka, otec či porodní personál mají během porodu silné negativní emoce (strach o život matky, dítěte, vztek či hněv při porodních komplikacích apod.)
 • předchozí potraty (umělé či nechtěné) – předchozí zkušenost matky (i otce) se ztrátou dítěte ztráta (smrt) či ohrožení dvojčete (při porodu dvojčat)
 • separace od dvojčete po porodu
 • podmínky a prostředí při a záhy po porodu (hrubé zacházení, kleště, injekce, koupání, zvuky, ostrá světla, hlasité zvuky lidí či přístrojů)
 • omamné a tišící prostředky a léky užité matkou při porodu, ale i otcem během porodu ·nepřítomnost otce záhy po porodu
 • dítě je dáno k adopci
 • generační problémy  celkově nebo jen při porodech (opakující se komplikace při porodech v generaci)


Důsledkem těchto negativních zkušeností mohou být tyto projevy/problémy dítěte/člověka v životě:

 • pocit, že mě nikdo nechce, nechtěl/a jsem se narodit
 • pocit, že nejsem vítán(a) a očekáván(a), strach z odmítnutí
 • pocit, že mě nikdo nemá rád
 • pocit, že jsem osamělý(á), oddělený(á), bez kontaktu
 • pocit, že nikam nepatřím a jsem na světě asi omylem
 • pocit, že nejsem podporován(a)
 • pocit, že nejsem dost dobrý(á), nic se mi nedaří
 • pocit, že svět není bezpečné místo
 • pocity studu a pocity, že jsem škaredý(á)
 • pocit, že jsem nemožný(á) a neschopný(á)
 • strachy, úzkosti, agrese
 • problémy s některým smyslem (zvuky, vidění, citlivost na vůně, doteky, chutě)
 • neschopnost dokončovat věci
 • neschopnost pospíšit si, odpor ke zrychlení
 • opožďování se, všude chodím pozdě
 • přejídání a tloušťka
 • kožní problémy a ekzémy
 • potíže s dýcháním, plícemi či se srdcem
 • odpor k těsnému oblečení, rolákům a pocity, že nás stále něco dusí či škrtí
 • problémy s omamnými látkami (alkohol, drogy apod.)
 • strach o život svůj nebo blízkých
 • potřeba být stále „ve střehu“ či bránit se
 • násilnické sklony
 • deprese s sebevražedné sklony
 • mentální problémy
 • strach z početí, strach z těhotenství a porodu

 

CO JE EFT?

EFT je emočně za měřená transformace, techniky energetické psychologie a emoční svobody, kdy přes naše meridiány působíme na uvolnění od nežádoucích emocí, myšlenek, programů, zablokování a transformujeme náš energetický systém na vyšší, světlejší, láskyplnější a zdravější.

CO JSOU IMAGINAČNÍ OBRAZY?

Naše podvědomí hovoří s námi jazykem pocitů a obrazů. Budeme se vylaďovat na již vytvořený obraz v našem podvědomí a v našem energetickém poli, jež zobrazuje naše vnitřní dítě. Pomocí EFT budeme uvolňovat negativní pocity a  vnější negativní vlivy z našich podvědomých obrazů, jež byly pro nás zdrojem negativních programů a nastavení vnímání sebe a světa kolem. Tímto dojde k hluboké transformaci a  vnitřní obrazy se pro vás stanou pozitivním posilujícím zdrojem. Stanete se uvnitř svobodní, šťastní, milovaní a vytvoříte si tak nastavení a podvědomé zaměření pro zdravější, šťastnější život.


Možná, že nic není pevně a navždy dané... Možná, že nejsme obětí osudu, karmy či genetického nastavení... Přijďte svůj život změnit k lepšímu...


Přihlášky mailem: alice.blaho@atlas.cz