NOVÁ MEDICÍNA

STRES  &  EMOCE  &  NEMOCE

KDYBYSTE  ZNALI  KONKRÉTNÍ  PSYCHOSOMATICKOU  PŘÍČINU  VAŠEHO  ONEMOCNĚNÍ A DOSTALI NÁVOD, JAK JI ŘEŠIT ABY SE VAŠE TĚLO UZDRAVILO, BYLI  BYSTE  OCHOTNI  NA SOBĚ PRACOVAT?
Pokud jste si nyní odpověděli ANO, jste velmi blízko vašemu uzdravení. Nová medicína zná přesné a konkrétní emoční spouštěče, jejich způsob fungování v těle i mozku, tělesné pochody a jejich smysl ve vytvoření nemoci. Dává nám přesné odpovědi na otázky:
JAK SE PROJEVUJE PSYCHIKA / DUŠEVNÍ STAV  NAŠICH PROŽITKŮ  V TĚLESNÝCH ORGÁNECH?
CO S NEMOCÍ A JAK JI VYŘEŠIT NAVŽDY?
CO NAŠE NEMOCI KONKRÉTNĚ ZPŮSOBUJE?

  Germánská nová medicína & Meta Medicína 

Dr. Hamer předložil v roce 1981  na Katedře medicíny Univerzity v Tübingenu svůj objev podložený a ověřený, v němž dokazuje, že každé onemocnění začíná specifickým emočně vyhraněným biologickým konfliktem či šokem. Z tohoto objevu se vyvinul naprosto nový revoluční směr medicíny nazvaný jako Germánská nová medicína a později v zámoří též Meta Medicína.

Tento objev, prokázaný již na desetitisících pacientů, nám dává porozumění vzniku, průběhu a vyléčení jakéhokoli onemocnění.

Stejně jako funguje gravitační zákon na zemi, fungují i zákony vzniku onemocnění, které označuje Dr.Hamer mimo jiné za železné pravidlo rakoviny:

 Mozek ve vztahu k zárodečným plátkům a skupinám orgánů.

1.      Příčina každého onemocnění spočívá v konkrétním prožitém konfliktu nebo šoku. Může to být jakákoliv událost, která je Nečekaná, Dramatická, Izolovaná a Bez strategie řešení. Tento šok se projevuje okamžitě na 3 úrovních: mysl, mozek a orgán. Konkrétní emoční náplň (o té rozhoduje mysl) určuje konkrétní místo dopadu na relé mozku a tím i projev v konkrétním orgánu.

2.      Každé onemocnění má dvě fáze – stresovou, kdy se snaží mysl i tělo řešit konflikt a léčebnou, kdy je konflikt v mysli vyřešen a relé mozku i orgán se opravuje. Po dokončení je tkáň dokonce odolnější a zdravější, čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

3.      a) Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečných plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjejí všechny orgány. Pro Novou medicínu je důležité, že v závislosti na příslušnosti orgánu k těmto plátkům, probíhají fáze onemocnění a orgánové reakce svým specifickým způsobem a podle projevu onemocnění se určuje, v jaké fázi se onemocnění nachází.        b)V počátcích embryonálního vývoje se též definuje pravo/levá dominance, jež určuje dopad konfliktu na pravou či levou stranu mozku a tím i p/l stranu těla. Podle tohoto pravidla lze pak určit, zda se konflikt udál ve vztahu s partnerkou, otcem, matkou, šéfem v práci, dítětem apod. 

4.      Mikroby, bakterie a viry nejsou našimi nepřáteli, ale naopak pomáhají vytvářet naše vnitřní prostředí a v obou fázích nám významně pomáhají. Smysl bránit se proti nim léky má jen tehdy, když se příliš přemnoží a tělo nemá sílu je samo regulovat.

5.      Onemocnění není chybou, zlým osudem ani tajemnem neznámého. Je to přesný program přírody=smysluplná reakce těla na konkrétní konfliktní situaci.

Jinými slovy: diagnostika pomocí Nové medicíny nám dokáže říci podle projevu nemoci a podle postiženého orgánu přesně o jaký typ emočního konfliktu se jedná, s kým se nám ten konflikt stal, v jaké fázi se nacházíme – zda stres řešíme nebo již jsme v léčebné fázi. Naše tělo, onemocnění a léčení i jeho příznaky jsou přímým odrazem našeho vědomí, vnímání světa i sama sebe. Symptomy nemoci jsou vynikající "nástroje" k hlubšímu uvědomění sebe sama, toho co prožíváme i jako součást cesty vnitřního růstu a změny našich postojů. Co je na této Nové medicíně tak zásadní a silné, je poznatek, že obsah každého výrazného emočního konfliktu je přímo vázán na konkrétní orgán a s tím spojené symptomy.

Například: kůže (vrchní vrstva) je ovlivněna konfliktem ´ztráta kontaktu s někým´, plíce konfliktem ´strach ze smrti´, kosti konfliktem ´vlastní ztráty sebeúcty´, vaječníky konfliktem ´ztráty velmi blízkého´ atd

Z praxe: Klientka trpěla chronickými záněty močového měchýře. Ten souvisí s narušením mého teritoria, místa. Klientka si vzpomněla, že kdysi před 6 lety jí kamarádka vytlačila z brigády, kam nastoupily společně. Použily jsme EFT na rozpuštění nežádoucích emocí, které měla vůči ztrátě místa na brigádě i vůči kamarádce, její pocity nepříjemného překvapení a nemožnosti řešit brigádu úspěšně. Od té doby se zánět nevrátil a již 3.rokem se cítí zdráva.

 

Metoda EFT nám pomůže eliminovat emoční náplň konfliktu a změnit pohled na sebe i okolí v souvislosti s konkrétním konfliktem a tím uzdravit i skutečnou příčinu našeho onemocnění! Proto se stává velmi často, že z hlediska klasické medicíny chronické a nevyléčitelné choroby, jsou tímto novým způsobem vyléčeny.
Objednejte se ještě teď na osobní konzultaci zde, ušetříte čas a peníze za marození a kupování drahých léků, zažijete skutečnou úlevu od svých potíží. 
 Přijďte se naučit diagnostiku psychosomatických příčin onemocnění na kurzu Germánské nové medicíny a pomocí EFT uvolnit emoční stresové příčiny nemocí.
Pro další informace si můžete stáhnout ZDARMA PREZENTACI   PPREPREOSIAJSDKLF   Germánské nové medicíny. 
Ukázky z knihy a případovou studii ve slovenském jazyce najdete v MENU vlevo na této stránce.
 
SEMINÁŘE NOVÉ GERMÁNSKÉ MEDICÍNY V Č.BUDĚJOVICÍCH:  

Informace naleznete v záložce "KALENDÁŘ AKCÍ"

Všechny semináře probíhají za velmi příznivé ceny.  Našim cílem je předat vědomosti co nejširší veřejnosti, aby mohl být každý správcem svého zdraví i osudu.  

Po absolvování základního bloku GNM budete rozumět procesům vzniku onemocnění ve vašem těle a budete znát zákonitosti vzniku, průběhu a ukončení choroby. Budete umět použít informace z GNM jako diagnostický nástroj pro každé onemocnění a  určení jeho spouštěče, tedy skutečné příčiny.

Budete vědět, jak tyto informace použít k řešení stresových událostí a jak pomoci vašemu tělu, aby se samo přirozenou cestou trvale uzdravilo. Znalostí těchto zákonitostí rozpoznáte včas případný biologický konflikt a budete moci řídit své pochody v těle tak, aby nevznikla nemoc. Pro terapeuty a léčitele je GNM velmi mocný nástroj pro rychlé určení příčiny onemocnění (během 3-5 min) a skutečnou pomoc klientům od  jejich zdravotních potíží.  

Lektor: Mgr.František Nagy, přihlášky alice.blaho@email.cz nebo www.gnm.webnode.sk

Další kurzy v rámci GNM:

ZÁKLADNÍ BLOK GNM (4 dny celkem)

GNM PRO POKROČILÉ - těhotenství a děti 

OSOBNÍ TRANSFORMACE (6 dní celkem)

ALCHYMIE UZDRAVENÍ

Pro  popis jednotlivých seminářů, termíny konání a cenu přejděte prosím do KALENDÁŘE AKCÍ.

CITACE LEKTORA Mgr. Fr. Nagy:

   " Z vedeckého pohľadu nás GNM  člení na úroveň duše-mozgu-orgánu, zároveň nás poníma v súvislostiach  a ako jednotný biologický mechanizmus. Tento  ucelený pohľad umožňuje konzultantovi identifikovať  presnú príčinu biologickej zmeny (ochorenia) ako aj náležitú formu prístupu k jej odstráneniu.  Jednoznačné odpovede  existujú aj tam, kde akademická medicína si nevie, alebo nechce dať rady! Ak ste doteraz neverili, spoznajte aj Vy  “mapu” k uzdraveniu, vďaka ktorej sa mohlo uzdraviť  už vyše štyridsaťtisíc ľudí  z vážnych ochorení a zabezpečte si neoblomné zdravie na celý svoj život.  Využite dané poznatky meniace chápanie ochorení,  aj vášho života ako takého!  Vďaka poznaniu súvislostí Novej medicíny  je možné sa dopracovať k okamihu vyliečenia aj pri takých diagnózach ako je rakovina. Nová medicína a jej objavy sa vzťahujú na všetky “samo” vznikajúce ochorenia, ktoré nie sú spôsobené úrazom, ožarovaním, vývojovou vadou, mechanickým vplyvom, alebo nesprávnym stravovaním človeka.

 

     Dané zákony  Novej medicíny sú železné, reprodukovateľné, dokazatelné na ľubovolnom prípade a na akomkoľvek pacientovi. Ich aplikáciou sa adresuje príčina ochorení a a nie len symptómy. Je to jediná cesta  k ozajstnému uzdraveniu pre každého. Cesta k uzdraveniu naozaj nevedie  cez otravu, rezanie a ožarovanie, ale cez uvedomelý prístup k svojmu telu!!!…. Overte si to prosím a zmení sa vám (aj) život od základov."