FASTER EFT - emotional focused transformation

V překladu znamená RYCHLEJŠÍ EMOČNĚ ZAMĚŘENÁ TRANFSFORMACE . 

Robert G.Smith - tvůrce metody

            ! NOVĚ KURZ FASTER EFT  - informace ke konání  ZDE!

Rychlejší Emočně Zaměřená Transformace nebo FasterEFT je metodologie vyvinutá Robertem G. Smithem po dlouhých letech studia a praxe z poznatků klasického EFT, TFT, Be Set Free Fast, NLP, Hypnózy a dalších efektivních metod. V současné době je to jedna z nejrychlejších a nejefektivnějším metod pomoci sama sobě i druhým. Obsahuje v sobě nástroje, které pomohou žít šťastný a úspěšný život, jak převzít kontrolu nad svým životem, jak pochopit čím vytváříme problémy. Proces Faster EFT přináší hluboké a trvalé změny, osobní svobodu, moudrost, mír, lásku a vnitřní sílu. 

 Naše mysl, prožívání událostí, pocity a fyzické tělo jsou JEDNÍM celistvým systémem.

FASTER EFT se zaměřuje na spojení mysl/tělo, uvolňuje nežádoucí emoce, mění způsob jakým vnímáme minulost a tím nám dává kontrolu nad našimi myšlenkami, emocemi i fyzickými symptomy.

FASTER EFT vytváří zcela nový filozofický systém a vysvětluje jak a proč máme problémy.

FASTER EFT věří, že porucha není v nás ani v našich tělech. My naše životy tvoříme přesnou vnitřní prací. Cokoli v současnosti vytváříme (= vše co se nám děje), je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních. A tak je to i v případě něčeho co nechceme. I to je vždy úspěšně produkováno a opakováno naší myslí a tělem.

FASTER EFT je mistrovský proces, který nám umožňuje poznat JAK VYTVÁŘÍME problém, transformovat jeho nastavení uvolněním emocí, vjemů, pocitů, obrazů a vzpomínek v našem podvědomí a umožňuje nám nabýt moudrost, životní poznání a vnitřní klid a mír. Za použití jednoduchého efektivní na cíl orientovaného transformačního procesu nám dává vnitřní svobodu, rozvíjí naše hlubší vědomí, posunuje nás k lásce a k poznání vnitřních procesů tvoření.  

FASTER EFT je jako akupresura s přidanými metodami, která umožňuje vědomé i podvědomé mysli spolu komunikovat a tělu tak pomáhá uvolnit stres a fyzické potíže.

Používá jednoduché protokoly, které vytváří hlubší změny v kratším čase než jiné „ťukací“ metody a je jednodušší pro sebeléčení i pro použití kdekoliv a kdykoliv.

Jedná se o univerzální nástroj, který může být použit takřka na cokoli, zde je několik z možností:

Úzkosti, nízké sebevědomí, strachy, fobie, deprese, zármutek a ztráta, neodolatelné nutkání, bolesti, vztahové problémy, zlozvyky, nemoci, alergie, traumata, závislosti, výkonnost, imunitní systém, poruchy učení, děsivé sny, odkládání důležitých úkolů, sebehodnota, chronické potíže, zlepšení kondice, dětské problémy...apod. 

Na rozdíl od klasického EFT (ani jiných metod) zde nemusíme vyhledávat TU příčinu, nebo nutně správně pojmenovávat náš problém, abychom ho mohli nechat odejít. 

Na kurzu FASTER EFT se naučíte vidět souvislosti a pochopíte příčiny tvorby našich problémů, naučíte se velmi jednoduché postupy pro rychlou a účinnou úlevu pro použití kdekoliv a kdykoliv. Rovněž se naučíte složitější postupy pro hlubší transformační proces, získání síly vnitřních tvořivých pozitivních zdrojů, moudrosti, míru, svobody a lásky. 

Můžete žít život bez stresu a být úspěšní ve všem, co děláte a čeho chcete dosáhnout.

Smyslem života na Zemi je být šťastný a rozdávat kolem sebe mír, lásku, radost a být úspěšný ve všem co děláte. I vy takový život můžete žít, když víte jak změnit to, co nechcete… 

!  videa k Faster EFT naleznete v menu po levé straně této stránky !

Rozdíly mezi klasickým EFT a FasterEFT

  • FasterEFT pracuje rychleji, jde hlouběji a výsledky trvají delší dobu. Je snazší, naučit se a k používání není nutný žádný manuál.
  • Jeden z nejdůležitějších rozdílů je “system víry”. Klasické EFT věří, že v našem energetickém systému se nachází nějaká porucha, že něco nepracuje správně. FasterEFT věří, že není “rozbitých lidí”. Děláme vnitřně něco správně pro to, abysme tvořili náš život. Vše co děláme, děláme správně na základě informací uložených v naší podvědomé mysli z našich vnitřních zkušeností, vzpomínek a programů, vzorců chování a toho v co věříme. Dokonce i když se jedná o něco, co nechceme stále to úspěšně vytváříme v našem systému mysl/tělo, který vždy pracuje tak, aby nás chránil. 
  • Další je, že neexistuje psychologický revers s ohledem na “strukturu problemů “. Pokud se problém vrací, je to způsobeno tím, že je víc referencí, které problém podporují a které jsme správně neodblokovali. Je třeba vyčistit i tyto a budeme svobodní. 
  • FasterEFT nám dává svobodu, nabýt správného vědomí za použití jednoduchého a efektivnícho “zamiř – uvolni” transformačního procesu. Tento mistrovský process zahrnuje prvky hypnózy a NLP v souladu s energetickým systémem těla k tomu, aby nás posunul k našim požadovaným výsledkům. EFT je proces identifikace poruch myšlení, víry a emocí a potřebuje přesně vyslovované fráze k tomu, aby nás osvobodil od našich rozbitých částí. 
  • FasterEFT je rychlejší a efektivnější při cílení na problémy, než klasické EFT. Jednen z hlavních rozdílů take je, že není třeba pojmenovávat náš problém, abychom ho nechali odejít. Vše co musíme dělat je: cítit, cílit a ťukat pro okamžitou úlevu. FasterEFT používá další hluboké procesy, které jdou hlouběji a rychleji pomohou terapeutovi při práci s klienty. I tak je to však dost snadné proto, aby tuto metodu mohl použít každý bez nutnosti, odhadnout, jaká správná slova použít k uvolnění či k utvrzení. 

 

 ! videa k Faster EFT naleznete v menu po levé straně této stránky !