KURZ FASTER EFT                                                       

   EFT CENTRUM CB

                                     Změňte to, co nechcete !

termín konání 

Dostanete nástroje, které vám pomohou žít šťastný a úspěšný život, naučíte se nové způsoby, jak převzít kontrolu nad vaším životem.
 FASTER EFT -   Faster emotional focused transformation
 V překladu znamená RYCHLEJŠÍ EMOČNĚ ZAMĚŘENÁ TRANSFORMACE .
Je to metodologie vyvinutá Robertem G.Smithem po dlouhých letech studia a praxe, z poznatků klasického EFT, NLP, Hypnózy a dalších efektivních metod.
Naše mysl, prožívání událostí, pocity a fyzické tělo jsou JEDNÍM celistvým systémem.
FASTER EFT se zaměřuje na spojení mysl/tělo, uvolňuje nežádoucí emoce, mění způsob jakým vnímáme minulost a tím nám dává kontrolu nad našimi myšlenkami, emocemi i fyzickými symptomy.
FASTER EFT vytváří zcela nový filozofický systém a vysvětluje jak a proč máme problémy.
FASTER EFT věří, že porucha není v nás ani v našich tělech. My naše životy tvoříme přesnou vnitřní prací. Cokoli v současnosti vytváříme (= vše co se nám děje), je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních. A tak je to i v případě něčeho co nechceme. I to je vždy úspěšně produkováno a opakováno naší myslí a tělem.
FASTER EFT je mistrovský proces, který nám umožňuje poznat JAK VYTVÁŘÍME problém, transformovat jeho nastavení uvolněním emocí, vjemů, pocitů, obrazů a vzpomínek v našem podvědomí a umožňuje nám nabýt moudrost, životní poznání a vnitřní klid a mír. Za použití jednoduchého efektivního na cíl orientovaného transformačního procesu nám dává vnitřní svobodu, rozvíjí naše hlubší vědomí, posunuje nás k lásce a k poznání vnitřních procesů tvoření.  
FASTER EFT je jako akupresura s přidanými metodami, která umožňuje vědomé i podvědomé mysli spolu komunikovat a tělu tak pomáhá uvolnit stres a fyzické potíže.
Používá jednoduché protokoly, které vytváří hlubší změny v kratším čase než jiné „ťukací“ metody a je jednodušší pro sebeléčení i pro použití kdekoliv a kdykoliv.

Jedná se o univerzální nástroj, který může být použit takřka na cokoli, zde několik příkladů:

úzkosti

nízké sebevědomí

strachy

fobie

deprese

poruchy učení

obtížnost najít zaměstnání

nespavost

zármutek a ztráta

neodolatelné nutkání

bolesti

vztahové problémy

zlozvyky

nedosahování cílů

chronické bolesti

vztah k sobě

nemoci

alergie

traumata                    

závislosti

výkonnost

imunitní systém

finanční problémy

pocity viny

Na kurzu FASTER EFT se naučíte vidět souvislosti a příčiny tvorby našich problémů, naučíte se velmi jednoduché postupy pro rychlou a účinnou úlevu pro použití kdekoliv  a kdykoliv, rovněž se naučíte složitější postupy pro hlubší transformační proces  a  odstranění překážek v dosahování vašich cílů .

Na rozdíl od klasického EFT (a jiných metod) zde nemusíme vyhledávat TU příčinu, nebo nutně správně pojmenovávat náš problém, abychom ho mohli nechat odejít. Faster EFT pracuje s vnitřními zdroji a jejich reprezentací ve vašem systému a používá více přístupů k jejich nalezení a změně.

Můžete žít život bez stresu a být úspěšní ve všem, co děláte a čeho chcete dosáhnout!

     Smyslem života na Zemi je být šťastný a rozdávat kolem sebe mír, lásku, radost a být úspěšný ve všem co děláte. I vy takový život můžete žít, když víte jak změnit to, co nechcete…Přihlašte se zde 

Cílem dvoudenního kurzu FASTER EFT je :

 • Umožnit vám být v souladu s vlastními pocity a vhodně transformovat jejich vliv.
 • Dát vám dovednosti, jak efektivně a s větším porozuměním zvládat problémy.
 • Vysvětlit, jak fungují emoce a stres.
 • Naučit vás jak se změnit převzetím kontroly nad vaším emocionálním i fyzickým osudem.
 • Pomoci vám dosáhnout hlubokých změn a rozvinout si radikálně nové lepší pohledy na život.
 • Dát vám techniky pro změnu všech oblastí vašeho života, názorů, obav a přístupů, které dosud omezovaly vaši schopnost být skutečně šťastní.
 • Ukázat vám, jak převzít kontrolu a být nezávislí a myslet sami za sebe, místo abyste byli neustále omezováni a kontrolováni vašim okolím.
 • Pomoci vám porozumět hlavním kořenům duševních/fyzických potíží a být schopní vytvářet změny sami v sobě.
 • Představit vám léčivé přístupy a jednoduché techniky z nejefektivnějších terapií Neuro-lingvistického programování, důkladného porozumění hypnotických stavů mysli, EFT.
 • Ilustrovat způsoby, jak najít a udržet svou osobní vnitřní sílu.
 •  Budete schopni rozpoznat jaké vzorce chování a myšlení vám brání žít život naplno.

TERMÍNY KONÁNÍ KURZU  v  Č. Budějovicích i v jiných městech v  KALENDÁŘI AKCÍ

 

Kurz probíhá formou workshopu, každý účastník bude pracovat na svém tématu. Po jeho skončení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Bonusy pouze k tomuto kurzu!

1. přidán blok pro práci na zvýšení sebevědomí, sebehodnoty, víry v sebe a vztahu se sebou

2. dvouměsíční konzultace po skončení kurzu v případě dotazů k FASTER EFT formou mailové korespondence zdarma

 

Cena včetně bonusů a obsáhlého manuálu Kč 3000,-

 

Přihlašte se  zde, nebo mailem na alice.blaho@email.cz , tel. 775105161

 

Konkrétní informace o čase a místu konání dostanete v odpovědi na vaši přihlášku.

PROGRAM  DVOUDENNÍHO   KURZU  FASTER EFT

 Co se v kurzu naučíte kromě poklepávání na správné body?

Systém víry Faster EFT a základy, na kterých je postaven

Historii a pozadí klasického EFT a FASTER EFT, Proč funguje vyťukání?

Proč máme problémy, příčiny a struktury problémů

NLP vnitřní reprezentace, modality, struktura našeho myšlení jako programy

Spojení těla a mysli, kdo je tvůrce a jak tvoříme

Co se musí stát, aby nastala nějaká změna. Jak poznám, že změna nastala správně.

Techniky pro rychlou transformaci problémů, diskrétní vyťukávání, Technika pro změnu balíku emocí najednou, Technika výrazů obličeje, Vyťukávání částí a kousků, Metoda volby

Praktické ukázky a práce na svých problémech

Ukázka klasického EFT procesu a rozdíl mezi EFT a FASTER EFT

Co si odnesu domů z kurzu?

Na kurzu Faster EFT je vítán úplně každý, kdo chce rozšířit své vědomosti intenzivními a účinnými dovednostmi metody Faster EFT.

Obdržíte příručku obsahující celou základní strukturu metody Faster EFT, její systém víry a techniky, které jste se v kurzu naučili. Také obsahuje doprovodné články a koncepty, které vám pomohou pochopit základy Faster EFT a povedou vás při práci na sobě.

Co uděláte s vaším tréninkem záleží čistě na vás. Neexistují žádná omezení!  Můžete ho přidat k vaší dosavadní terapeutické praxi, můžete jej používat jako mocný nástroj změny ve svém životě nebo můžete pomáhat i druhým lidem.

A co dál?

Po dokončení tréninkového kurzu máte možnost si kurz v budoucnosti znovu zopakovat s 50% slevou. Praktikové, kteří se chtějí systém dobře naučit a stát se co nejlepšími Faster EFT praktiky, často zjistí, že si potřebují semináře zopakovat.  I když lidé pochopí jednoduché i hluboké koncepty na rovině intelektu, ve skutečnou zažitou moudrost a zcela přirozenou dovednost se promění pouze s procvičováním a praxí.

Je doporučováno, aby si všichni Faster EFT praktikové našli partnera na vyťukávání a pokračovali v práci sami na sobě. Všichni jsme lidské bytosti s problémy.

Další možností jsou společné EFT workshopy s lektorkou Alicí Bláhovou, kde se řeší následně problémy, když něco nefunguje nebo jako motivační tréninky k osobnímu rozvoji a změně vnitřních zdrojů k úspěchu, zdraví, štěstí a sebevědomí.