Co mohou rodiče udělat již před početím a během těhotenství pro intelekt a psychický vývoj svých budoucích dětí

Zdravé dítě je snad to nejpodstatnější, co si asi rodiče v očekávání ještě nenarozeného potomka mohou přát. Mnozí si však neuvědomují, že zdraví svých potomků mají do značné míry ve vlastních rukách, resp. přinejmenším mají na to významný vliv.

Psychické poruchy, mentální retardaci či zástavu ve vývoji, které bych rád v tomto článku adresoval mají svůj kořen buď v psychosomatické či toxikologické rovině. Existují samozřejmě i jiné (mechanické) příčiny, např. chybějící přísun kyslíku do mozku, což také může způsobit poškození mozku, ale tyto příčiny nejsou předmětem tohoto článku.

Musíme si uvědomit, že PROJEKT: “chci, aby se mi narodilo zdravé dítě“ si žádá náležitou a zodpovědnou přípravu (ideálně) od obou rodičů (v horším případě alespoň od matky). Jak na úrovni tělesné i duševní. Rodiče zde totiž v celém procesu vystupují v pozici jakéhosi Tvůrce. Co tedy společně do “tvorby“ vloží, tak to mohou i jako výsledek do značné míry zákonitě očekávat.Zjednodušeně řečeno, mentální zdraví ještě nenarozeného potomka formují dva základní faktory: 1) psychické a 2) fyzické. Jak se projevují a jaké mají následky?

Z psychosomatického hlediska existuje omezený počet emocionálních konfliktů, které mohou za určitých okolností způsobit mentální nebo citovou zástavu ve vývoji nenarozeného dítěte. Jde o následující emocionální témata:

Konflikt náhlého vystrašení, úleku
Konflikt strachu o svůj revír, obav o svůj životní prostor a co za něj považujeme
Konflikt pocitu ztráty svého životního prostoru nebo co za něj považujeme
Konflikt sexuální frustrace, znevažování, degradace ženskosti
Konflikt hněvu ve vztahu k ohrožení vlastního životního prostoru
Konflikt ztráty vlastní identity, neschopnosti “někam se zařadit“
Konflikt neschopnosti si vytyčit hranice vlastního životního prostoru vůči někomu

V případě, že matka během těhotenství dlouhodobě zažívá kombinaci jakýchkoli dvou z výše uvedených sedmi emocionálních konfliktů (případně dva konflikty stejného typu), dochází v rámci mozkového kortexu vyvíjejícího se potomka v děloze k tzv. psychické konstelaci, která má za následek nejrůznější podoby mentální zástavy ve vývoji (např. Downův syndrom, Aspergerův syndrom atd.) Predispozice se na citlivost na výše uvedené emocionální zážitky u matky vytváří paradoxně již 9 měsíců (někdy i dříve) před samotným početím dítěte. Co z toho plyne? Emocionální prožívání matek má zásadní vliv na vývoj plodu. Z daného titulu je klíčová podpora matky okolím, partnerem atd. alespoň při konstruktivní ventilaci a mentálním přerámcovaní výše uvedených skličujících pocitů. Pokud totiž nedojde k potlačení záporných pocitů do podvědomí matky, tak nedochází k devastujícím dopadům na psychiku nebo tělo potomka. Toto je třeba si uvědomit přinejmenším 1 rok před samotným plánovaným početím a věnovat tak adekvátní prostor psychohygieně jak u otce, ale hlavně u budoucí matky = rodičky. Milé maminy / otcové, naučte se o svých pocitech mluvit, adresujte je konstruktivně, vyhýbejte se emočně vypjatým situacím, které vzbuzují ve vás pocit bezmocnosti. Čím více si udržíte chladnou a optimistickou hlavu během těhotenství, tím více napomůžete prevenci před vznikem duševních poruch u svého potomka.

Rozvoj intelektu a mentálních kapacit nenarozeného dítěte je hluboce propojen i na tématiku fyzické toxicity rodičů (především matky). Svou roli zde může hrát hlavně zanesenost organismu rodičů (hlavně budoucí matky) mykotoxiny, plísněmi a těžkými kovy. Pro eliminaci rizika těchto faktorů na vývoj mozku a nervové soustavy u plodu je ideální věnovat patřičnou pozornost hloubkové buněčné očistě organismu ještě před samotným početím. Dítě během nitroděložního vývoje představuje totiž jakýsi “vysavač, houbu“, který do sebe nasává i “toxický balast“ z matky. Plánovanou detoxikaci je výhodné časovat do období alespoň 8 měsíců před početím. Začít s očistou těsně před nebo během těhotenství není vhodné, dokonce může být nebezpečné jak pro matku i plod. Pokud si matka projde hlubokým detoxem před samotným těhotenstvím, jedním z jeho benefitů budou mj. výrazně slabší těhotenské nevolnosti, jejichž smyslem je také podpora eliminace toxinů ze stravy, které by mohly být pro plod otravou nebo nebezpečné. Co se týče suplementace důležité kyseliny listové potřebné pro vývoj nervové soustavy dítěte, ideální je ní začít již před početím. Pokud tak učiníte např. až koncem prvního trimestru, může to být opožděné. Ve výživě je příkladné, pokud budoucí maminka bude klást velký důraz hlavně na příjem zdravých tuků, především však omega 3 mastných kyselin.


Pokud se vám podaří osvojit si a prakticky aplikovat výše uvedené rady, máte obrovskou šanci položit zdraví mentálního a psychického vývoje vašeho dítěte na pevné základy!


Více zde: https://integralna-zdravoveda.webnode.sk/news/priciny-a-prevencia-vzniku-mentalych-a-genetickych-poruch-u-deti-pocas-tehotenstva/