DOWNŮV SYNDROM JE LÉČITELNÝ

“Germánska nová medicína hovorí za seba”

DOWNOV SYNDRÓM             Prevzaté: Švajčiarský magazín "Zeitenschrift" 27/2000

Dievčatko trpiace downovým syndrómom prekonalo geneticky podmienené ochorenie za pomoci  skupinovej snahy vyriešiť jej prvotný konfliktný prežitok. Tento poznatok nám môže od základov zmeniť naše vnímanie  a chápanie funkcie génov.

 

Anna vo veku 4.5                                                      Anna 3 mesiace po GNM terapii

(fotografia zo septembera 26, 1998)                         odporúčanou  Dr. Hamerom. Mongoloidné črty

                                                                                  typické pre deti s downovým syndrómom sa už takmer

                                                                                  vytratili        (fotografia z decembera 1998)

 

Gény nemajú posledné slovo!

Anna má dnes 11 rokov, živé, šarmantné, šťastné dievčatko, ktoré sa hrá a rozpráva s deťmi svojho veku. Nebolo však tomu vždy tak, keďže jej život bol spočiatku postihnutý downovým syndrómom. Táto genetická predispozícia vedie k abnormálnemu mentálnemu vývoju., k telesnym  zmenám, typickým mongoloidným zmenám tváre. Lekári Anne diagnostizovali dané  ochorenie v kombinácii so 60% paralýzou nôh. Rodičia vśak nič nenechali na náhodu a nevzdávali sa  bez boja. Vyskúšali všetky relevantné oficiálne možnosti, ale bez úspechu. Matka sa stávala bezradnou. Samotný termín syndróm  však predznačuje, že  medicína nenašla stále jasnú odpoveď na túto chorobu. Ako posledný krok sa rodičia obrátili na jeseň 1998 na  Dr. med. Ryke Geerd Hamer-a. V tom období mala Anna 4.5 roka, pričom ustrnula na mentálnej úrovni 1.5 ročného dieťaťa.  MUDr. Hamer častokrát pracoval na detskej neurológii a psychiatrii a bol konfrontovaný aj s týmto fenoménom. Bol názoru, že tieto deti je možné liečiť, len je potrebné nájsť správny kľúč, ktorý bol častokrát prepojený na nejakú silnú stresovú emocionálnu udalosť.  V prípade Anny to bola silná precitlivelosť na hlasné zvuky. Kedykoľvek im bola vystavená, držala si ušká, akoby bola vystavená útoku. Hamer zistil, že pár mesiacov po jej narodení  sa v blízkosti ich domu intenzívne vypilovali stromy a zvuk cirkulárky bol neznesitelný. Dr. Hamer po analýze CT mozgu  naozaj zbadal hamerovo ohnisko v oblasti sluchových orgánov: sluchový konflikt: nechcem to už počúvať. Práve hlasný zvuk, ktorý sprevádzal aj posledné mesiace tehotenstva spôsobil u malej Anny konflikt nemožnosti úteku, čo malo za následok čiastočnú paralýzu nôh: neviem utiecť…

 

Liečenie tichom

 

Dr. Hamer navrhol úplne vylúčiť  silné zvukové podnety z jej okolia. Pýtalo si to aj nutnosť presťahovať sa, čo však rodina v záujme dcérky spravila. A malo to efekt! Do pol roka sa vývoj malej Anny začal výrazne zlepšovať. Za pol roka narástla až o 10 cm. Pri  Downovom syndróme to bolo predtým nemožné. Anna strácala čoraz viac z mongoloidných čŕt a dnes je to badatelné len na jej očiach ak je unavená. Paralýza nôh sa úplne vytratila. Vie skákať, behať ako deti jej veku, zlepšila sa jemná motorika tela. Momentálne  sa učí nové slová a skladá ich do viet. Po 6 mesiacoch ju rodičia postupne opať vystavovali normálnym sluchovým podnetom, pričom sa potvrdilo, že intelektuálny rozvojom ich dokázala už tolerovať.

 

Z druhého CT mozgu však bolo jasné, že je tam ešte jeden konflikt týkajúci sa jej otca. Malá Anna sa vždy spytovala: Kedy pride ocino? Ako stavitel orgánov v kostoloch bol častokrát týždne mimo domova. Dr. Hamer navrhol rodine pravidelné rodinné stretnutia cez víkendy. Odvtedy sa anna dokáže lepšie vysporadúvať s jeho neprítomnosťou.

Žeby sa gény sami vyliećili?

V princípe každá rakovinová bunka preukazuje zmenu chromozómu. GNM poukazuje na to, že rakovinové bujnenie je kontrolované zo špecifického hamerovho ohniska v mozgu. Dnešná ortodoxná medicína  prijala, že gény nie sú len zhlukmi zdedených vlastností, ale že sa aktívne podielajú na látkovej výmene tela, menia sa v rámci svojich možností. Dr. Hamer sa pýta, či napr. zmena v kmeňovom mozgu môže spôsobiť aj dočasné zmeny v chromozómoch? Napr v Trisomy 21, ktorý je za Downov Syndróm zodpovedný. GNM prípady týkajúce sa detí s týmto ochorením sú toho príkladom. Dokonca sa Hamer domnieva, že po vyriešení konfliktu by normalizované dieťa bolo neskôr schopné plodiť bez rizika prenosu genetickej poruchy. Tieto zistenia by zo dňa na deň spôsobili kolaps  genetiky a jej základov, na ktorých je dnes postavená. Nie zdedené gény ale konflikt vykázatelný aj na úrovni mozgu je príčinou ochorenia. Podľa tejto premisy nie gény sú príčinou, ale len manifestáciou hlbšej príčiny chorobbnej zmeny. Liečenie je možné len v prípade, že sa adresuje pravá príčina. Liečenie symptómov je málo plodné.

 

Štúdium ľudskych génov je na zlej koľaji

 

Genetici potvrdzujú, že 97% ľudského genotypu, ktorý sme zdedili je vlastne “smetie” Junk-DNA bez akejkoľvek hodnoty. Niektorí genetickí inžinieri veria v neobmedzenú silu a moc génov a dokonca ich delia na hodnotné a nehodnotné. Ako dôsledok chcú so zdedenými  ochoreniami zápasiť cez násilnú manipuláciu z vonka, alebo neumožnením plodu stať sa plnohodnoutnou bytosťou. Chcú skúmať nezrodený život z genetického pohľadu, aby sa matka, neskôr možno štát, mohli rozhodnúť, či dieťa bude hodné, alebo nehodné  k narodeniu….

Toto je cesta k eugenike, ktorú praktizovali nacisti …..

Čo by ste spravili, keby Vám povedali, že zomriete na diabetes, ktorý mate zakódovaný v génoch? Verili by ste? Ak áno, tak by ste si ho aj určite privodili, pretože do našich životov prichádza to, čoho ste sa najviac obávali. Prečo? Lebo myšlienka=vedomie vládne nad telom!

Príbeh Anny je dôkazom toho, že sila vedomia je silnejšia než sila génov.Zároveň potvrdzuje, že gény sú po vyriešení konfliktu schopné obnovy. Je to nádej tam, kde sa už všetko vyčerpalo!

 

Originální článek v angličtině:    https://learninggnm.com/SBS/documents/genetic_theory.html

Preklad: Mgr. František Nagy, Integrálna zdravoveda