INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ ŠÁRKY LOTY 28.4.2018

28.04.2018 10:30
V době, kdy získáváme nové techniky, čistíme, hledáme a zdokonalujeme se, bych vás ráda přivítala na interaktivním semináři. Ukážu vám možnosti, jak prohloubit a využít některé prastaré duchovní znalosti našich předků. Budeme se procvičovat v nejpřirozenějších oblastech jako jsou: intuice,vhledy, práce se zvukem a s podvědomím.
 
 
                            INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ.
 
Tento seminář bude poskládán z několika odvětví. Budeme si hrát, zkoumat a chápat provázanost, která se nám zrcadlí v běžném životě. 
Zavedu vás do světa Tarotu a ukážu několik možností, jak jej vnímat přes intuici, nikoliv znalost jednotlivých karet. 
Naučím vás pracovat s kyvadlem a s možnostmi, které kyvadlo nabízí.
Ponoříme se do vibrací zvuku, který je základem všeho a nastíním vám možnosti léčení, diagnostiky a spojení se s naším tělem, abychom snadno odhalili místa bloků a uvězněných emocí.
 
S sebou: Tarotové či vykládací karty, kyvadlo či kyvadla (pokud nemáte, pak řetízek a prstýnek, přívěsek, či cokoliv na čem byste se mohli naučit základy s kyvadlem). Pokud nemáte karty ani kyvadlo, nepořizujte si je před seminářem! Dozvíte se jak široká je škála výběru a pochopíte důležitost individuality každého jedince s ohledem na jeho potřeby. Prohlédnete si z přinesených sad, vám nejbližší a nadchnete se pro to pro vás jedinečné kyvadlo. Dále nezapomeňte na poznámkový blok, jednu čtvrtku A4 a pastelky. 
 
Těším se na úžasné možnosti vašich skrytých talentů a vhledů.
 Šárka Lota 
 
V době, kdy získáváme nové techniky, čistíme, hledáme a zdokonalujeme se, bych vás ráda přivítala na interaktivním semináři. Ukážu vám možnosti, jak prohloubit a využít některé prastaré duchovní znalosti našich předků. 
 
Budeme se procvičovat v nejpřirozenějších oblastech jako jsou: intuice,vhledy, práce se zvukem a s podvědomím.
 
 
 INTERAKTIVNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ
 
Tento seminář bude poskládán z několika odvětví. 
Budeme si hrát, zkoumat a chápat provázanost, která se nám zrcadlí v běžném životě. 
 
INTUITIVNÍ TAROT: Zavedu vás do světa Tarotu a ukážu několik možností, jak jej vnímat přes intuici, nikoliv znalost jednotlivých karet. 
 
KYVADLO:  Naučím vás pracovat s kyvadlem a s možnostmi, které kyvadlo nabízí.
 
ZVUKY:  Ponoříme se do vibrací zvuku, který je základem všeho a nastíním vám možnosti léčení, diagnostiky a spojení se s naším tělem, abychom snadno odhalili místa bloků a uvězněných emocí.
 
S SEBOU: 
Tarotové či vykládací karty, kyvadlo či kyvadla (pokud nemáte, pak řetízek a prstýnek, přívěsek, či cokoliv na čem byste se mohli naučit základy s kyvadlem). 
Pokud nemáte karty ani kyvadlo, nepořizujte si je před seminářem! Dozvíte se jak široká je škála výběru a pochopíte důležitost individuality každého jedince s ohledem na jeho potřeby. 
Prohlédnete si z přinesených sad, vám nejbližší a nadchnete se pro to pro vás jedinečné kyvadlo. 
 
Dále nezapomeňte na poznámkový blok, jednu čtvrtku A4 a pastelky. 
 
TERMÍN KONÁNÍ: 
28.4.2018  od 10:00   do cca 16:30 hod.
 
VSTUPNÉ:  
Kč 1700,-
 
Těším se na úžasné možnosti vašich skrytých talentů a vhledů.
 Šárka Lota