Komissarova metoda -přímé vnímání

31.12.2012 18:41

Komissarova metoda - METODA PŘÍMÉHO VNÍMÁNÍ INFORMACÍ Z OKOLÍ

První kurz již proběhl v ČB pro děti do 12 let a pro velkou úspěšnost se připravuje přednáška s ukázkou a nový kurz  jak pro děti tak dospělé. Máte-li zájem o info těchto akcí v ČB, pošlete kontaktní mail na alice.blaho@email.cz

Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:    

* více sebejistoty

* více rozhodnosti v životních situacích

* aktivace třetího oka a intuice

* zklidnění hyperaktivity

* rozvinutí mimosmyslových schopností              

Co je to přímé informační vnímání?jksdlfůkjdsasdlfůjlsakdjfkldůsalksdjfkdlůsa

Je to schopnost lidského mozku vnímat informace přímo z okolí bez pomoci 5 organů vnímání.

 

K čemu to potřebujeme?

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace. Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 organů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy předávat chybné informace. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům.

Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků. Právě napřímo přicházející informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce.

K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomocí svých fyzických očí?

1) pro děti je výuka této metody zábavná. Líbí se jim, že mohou vidět se zavřenýma očima jako kouzelníci. A oni jsou skuteční KOUZELNÍCI.

2) tato metoda může pomoci dětem nevidomým a slabozrakým k orientaci v prostoru a ke snadnému absolvování školního programu.

3) cvičení podle metody vnímání bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu.

4) postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím pádem se hyperaktivní děti zklidňují a naopak, dětem pasivním to přispívá k aktivitě díky jejich soustředěnosti a pozornosti při vykonávání cviků. Důsledkem cvičení je i prokazatelné navýšení IQ.

Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti bude dítě vědět jaký si určit cíl a jak jej dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a jakým způsobem to uskutečnit. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné – bude rozpoznávat lež a pravdu. Toto jsou možnosti naši budoucí generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání. V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a nebudeme potlačovat tyto možnosti ve svých dětech.

Video děti v praxi zde

Pan Komissarov přiletí do ČR v květnu. Máte-li zájem o kurz pro děti nebo dospělé, napište si o info na: alice.blaho@email.cz