KURZ INTUITIVNÍHO VNÍMÁNÍ 14.-16.2.2020 - Praha

14.02.2020 16:30

Kurz Intuitivního vnímání (bez použití 5.smyslů)  v ČR známý také jako Metoda Marka Komissarova. 

„Člověk je schopen jakoukoliv informaci vnímat z okolí, bez pomoci pěti smyslových orgánů“

.

Cílem kurzu je  aktivovat  Centrum Informačního Vnímání. (CIV)  Za vhodně vytvořených podmínek, s přesnou posloupností cviků a dalších speciálních postupů se aktivuje běžně nevyužívaná část mozku. Tím můžete dosáhnout schopnosti mimosmyslového vnímání. 

.

Absolvování tohoto kurzu Vám umožní: 

  • probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které jsou stále v určitých kruzích považovány za paranormální. Již Albert Einstein však řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10% kapacity mozku a těch zbývajících 90% lidé neaktivují a nevyužívají. .
  • otevřít a aktivovat schopnost, kterou má každý člověk, pouze o ni neví a nepoužívá ji. Správnými cviky ji však lze zaktivovat a naučit se s ní zacházet. .
  • přijímat informační signály (informace) z okolí a využívat je ve svůj prospěch.

.

Základem je odstranění psychologické bariéry v mozku člověka, aktivace informačního centra a povzbuzení lidského mozku k přijímání informací z „nového“ zdroje, který dosud nevyužíval.

.

Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:

.

  •  Člověk si bude více jistý, tedy cviky rozvíjí i sebedůvěru.
  •  Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti

.

Výskyt psychologické bariéry v mozku člověka je podmíněno jeho představou o cestách přijímání informací z vnějšího světa pomocí klasických pěti orgánů vnímání, jakožto jedinných možných. Cílem  metody je překonat tuto představu a otevřít nový kanál získávání informací z okolního světa.

.

JAK KURZ PROBÍHÁ?

Kurz  probíhá v pěti po sobě jdoucích časových blocích po dobu 3 dnů (pátek - neděle).

 

Aktivace CIV u dospělé osoby se skládá ze dvou úrovní:

1. Odstranění psychologické bariéry na vědomé úrovni

a) Překonaní představy „Jasnovidectví“ a následné vědomé pochopení a osvojení návyku k přijímání informací napřímo z okolního světa.

b) Seznámení se s „odlehčenou hypotézou“ o existenci Informačních komponentů vesmíru a o Centru, schopného přijímat informace z vnějšího světa přímo. Toto Centrum je napojeno na orgány vnímání a vyskytuje se v lidském mozku.

c) Seznámení se s možnostmi, které se otevírají před člověkem při osvojování si metody Informačního vnímání okolního světa. V procesu dalšího vyučování se vysvětluje teorie Energeticko-Informační osnovy materiálního světa.

.

2. Odstranění psychologické bariéry na úrovni podvědomí

a) Překonání genetické paměti v mozku o nemožnosti přijímat informace z vnějšího okolí mimo okruh pěti orgánů vnímání.

b) Na soustředěních jsou vytvořeny takové podmínky, ve kterých není možné získávat informace z okolí obvyklým způsobem a mozek je tak donucen „hledat“ nový kanál pro příjem potřebných informací. Tímto kanálem se pro studenta stává CIV. Mozek začíná přijímat informace z vnějšího prostředí, z pro něj nového kanálu, v kontrolovaném režimu vnímání. To znamená, že student má možnost si pokaždé prověřit pravdivost přijímané informace.

c) Vícenásobně opakovaný kladný výsledek posílí povědomí o možnosti přijetí informací jiným způsobem, což nakonec vede k odstranění existující psychologické bariéry a aktivaci CIV.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  1. teoretická část – pátek  16:30 – 19:30 hod.
  2. základní cviky pro rozvoj vnímání jednoduchých statických signálů.  Sobota 09:00-12:00 hod.
  3. vnímání kombinovaných a propojených informací.  Sobota 16:00 – 19:00 hod.
  4. dynamické cviky – intitivní pohyby, práce s časem – načítání minulosti.  Neděle 09:00-12:00 hod.
  5. praktické zapojování naučeného do praxe, intuitivní kasino   Neděle 16:00 – 19:00 hod.

.

CENA 

určitě každého zájemce potěší, novoroční sleva :-)

Kč 6800   5000,-

 

LEKTOR: Jan Světlák   (dlouholetý asistent Marka Komissarova) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTA  LEKTORA A VÝVOJ METODY

Když se ohlédnu zpět na období deseti let nazpátek, musím dnes připustit, že mi do cesty přicházeli výborní učitelé a měl jsem i “štěstí” být ve správný čas na správném místě. Ovšem náhody neexistují a štěstí přeje připraveným.  Zároveň souhlasím i s tvrzením, že když je žák připraven, učitel se najde.

Zmiňované období mne totiž velice ovlivnil Mark Komissarov, kterého metoda Mimosmyslového vnímání  mne pohltila a osud mi napomohl natolik, že jsem s Markem nakonec dlouhodobě spolupracoval a později i pomáhal rozvoji jeho metody. Byl jsem přítomen okamžikům, které by se dali nazvat zázraky, přesto to bylo tak reálné, až to člověka zaráží. 

Metoda se vyvíjela, i já se vyvíjel a nacházel nové způsoby, které vedly k zefektivnění výsledků výuky mimosmyslového vnímání. Zpočátku jsem těmito zjištěními obohacoval metodiku, později upravoval své podání výuky. Po dalších letech se již můj způsob podání výrazně odlišoval od původní koncepce a byl tedy čas, spolupráci ukončit. Nebyl jsem schopen čisté výuky původního konceptu, byl by to pro mne krok zpět. Ačkoliv si Marka velice vážím, přerušil jsem lektorství kurzů jeho metody a dál se věnoval pouze vlastním projektům.

V tuto dobu se opět vracím k výuce mimosmyslového vnímání, ale již bez hlavičky metody Marka Komissarova. Tedy i bez mantinelů a omezení původní koncepce. S takto volnýma rukama mohu výuce propůjčit novou tvář. Upravit výukovou koncepci tak, aby lépe seděla naší místní mentalitě a i zařadit informace, které rezonují se mnou a mým vlastním chápáním  věci. Tedy ne pouze opakovat myšlenky někoho jiného.  

Během posledních let jsem pochopil i mnoho souvisejících jevů, práce jiných autorit v této oblasti a tak vím, že mám co nabídnout a rád se budu věnovat zájemcům, kteří hledají cestu rozvoje mimosmyslového vnímání.

Jan Světlák