Posttraumatická porucha a její příznaky

12.05.2024 17:47

Co to je?

Posttraumatická porucha (PTSD, z angl. posttraumatic stress disorder) se rozvíjí po určité závažné, traumatické události.

Tou může být například napadení/ohrožení fyzické nebo psychické, ztráta blízké osoby, autonehoda, povodeň, požár, válečný konflikt, ale i šikana.

V podstatě jde o cokoli, co dotyčný jedinec vyhodnotí jako extrémně negativní a závažné. PTSD vzniká asi u jedné třetiny osob, které byly součástí nějaké takové události.

 

Týká se i vás?

Možná jste zažili nějaký velmi stresující dramatický okamžik ve svém životě a od té doby máte pocit, jako by jste to nebyli vy? Ztratili jste radost od určité události? Zhroutil se vám svět?  Projevy PTSD mohou být různé od drobných změn až po dramatické projevy. Koukněte, zda se některé z vyjmenovaných netýkají také vás... 

 

Jak  a v které oblasti se může projevit posttraumatická stresová porucha?

Projevy PTSD jsou individuální, u každého člověka jiné, ale obecně se dělí do následujících kategorií:

 • Změny chování: například podrážděnost, změny nálady, změny ve vztazích nebo zájmech, problémy s koncentrací nebo se spánkem.
 • Emocionální problémy: například deprese, strach, úzkost, pocity provinilosti nebo beznaděje.
 • Vzpomínky: například noční můry, výčitky, vzpomínky na traumatickou událost, přílišná citlivost na podněty spojené s traumatem.
 • Fyzické potíže: většinou nejsou spojené s konkrétní diagnózou, přestože mohou vykazovat příznaky. Tedy člověk má potíže, ale u lékaře nenajdou potvrzení diagnózy, z medicínského hlediska jsou tedy zdraví.     Přesto v těle mohou lidé s PTSD cítit např: brnění, třes v končetinách, bolesti hlavy, závratě, svírání na hrudi, přecitlivělost na světlo či zvuk, bušení srdce, problémy s tlakem, zažíváním…apod.

 

Příznaky posttraumatické stresové poruchy:

 • vracející se vzpomínky na prožité trauma; tyto vzpomínky jsou neodbytné, často velmi dramatické
 • vyhýbání se všemu, co trauma připomíná
 • děsivé sny, často opět se vzpomínkami na daný děj; může následovat obava z usnutí a nespavost
 • izolování se – člověk nechce vycházet ven, odmítá se setkávat s jinými lidmi
 • obecný nezájem, podrážděnost, vymizení radosti
 • ztráta sebedůvěry, pocity méněcennosti
 • trvalé napětí nebo pocit ohrožení s měnící se intenzitou
 • lidé s PTSD zažívají silnou emocionální bolest a většinou ji neumějí pojmenovat, natož se s ní vyrovnat

 

Jak s PTSD pomáhá EFT/FASTER EFT?

Chce-li takto postižený člověk opět fungovat jako dříve, je to velmi dobře možné! Metoda EFT i FASTER EFT nebo-li Techniky emoční svobody, jsou k tomu velmi efektivní nástroje pomoci.

Na rozdíl od jiných terapeutických postupů (např. medikací - většinou doživotní antidepresiva nebo docházení k psychologovi měsíce až roky), jsou techniky  EFT i Faster EFT velmi rychlé.

Již po prvním sezení přichází výrazná úleva a obvykle stačí k úplnému zpracování celého traumatu i rozpuštění PTSD jedno až tři  sezení!

Techniky EFT a FASTER EFT jsou tedy časově nenáročné a hlavně šetrné ke klientovi. I s velmi těžkými traumaty dokáže pracovat tak, že člověk nemusí prožívat při terapii znovu emoční bolest a úleva nastane na všech rovinách:

 • vzpomínky na trauma a s ním spojené neodbytné myšlenky, nepříjemné pocity a zlé sny ustanou
 • ve fyzickém těle dojde k úlevě od potíží
 • v emočním prožívání dojde k vnitřnímu klidu, pohodě, navrátí se radost
 • v chování se navrátí pocit uvolněnosti, spontánnosti, „jsem to zase já, jak jsem býval/a“

 

Když mám potíže s PTSD a chci pomoci, co mám udělat?

Jestliže jste u sebe našli nějaké projevy Posttraumatického syndromu, ať už jeden nebo více, a chcete si nechat pomoci, je více možností.

Můžete si napsat o terapeutické sezení osobní nebo online. Anebo přijít na kurz FASTER EFT, kde se za cenu 2 sezení naučíte jak a proč vzniká problém, zažijete na místě úlevu od nepříjemných emocí, myšlenek i od fyzického projevu stresu a navíc se naučíte metodu sami používat pro každodenní řešení stresů, vztahových problémů, emočních bolestí, pocitů bezmoci, pro navýšení sebevědomí ...a mnoho dalších užitečných možností ke zlepšení prožívání života i sebe sama.

 

Pro zajímavost: Jak EFT pomohlo válečným veteránům?

Gary Craig, zakladatel technik Emotional Freedom Techniques (EFT), byl nápomocný válečným veteránům trpícím psychickým stresem, včetně posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a účastnil se mnoha odborných studií.

 

Techniky EFT byly použity v projektu Veterans Stress Project, k léčbě traumat u veteránů z války.

Po rozsáhlém přezkoumání důkazů americký úřad pro veterány schválil EFT jako „obecně bezpečné“ pro použití terapeuty.

EFT Tapping byl shledán užitečným u úzkostných poruch a použitelný v případech, kdy je primárním příznakem emoční tíseň.

Výhody EFT pro veterány:

Emocionální bolest a mentální strádání jsou podstatně zmenšeny pomocí EFT.

Mnoho nezávislých studií ukazuje, že bolest se s EFT zmenší v průměru o 68 %.

Více než 85 % zúčastněných veteránů vyřešilo většinu svých příznaků PTSD (nespavost, hněv, smutek, přehnaná bdělost) během šesti hodinových sezení.

Výsledné úlevy jsou trvalé, jak potvrdily 3 a 6 měsíční sledování.

 

Autorka a lektorka: Alice Bláhová www.eft-cb.cz