Proč máme problémy? Odpověď nabízí filozofie Faster EFT

28.07.2012 09:52

PROČ MÁME PROBLÉMY a jak nám Faster EFT může pomoci  

Problémy nejsou za trest, ani proto že bychom byli špatní nebo jakkoli porouchaní. Je to proto, že ve vnitřním procesu našeho podvědomí víme, jak je tvořit. Protože jsme nebyli učeni, jak tyto podvědomé procesy vidět a měnit, vůbec si neuvědomujeme, jak to vlastně děláme. Možná namítnete, že přece nechcete tvořit problémy. Možná se dokonce hodně snažíte, abyste leccos napravili, změnili nebo dosáhli svého cíle a přesto se vám nepříjemné věci dějí znovu a znovu...

Má to svou příčinu. My jsme TVŮRCI a tvoříme z našich podvědomých zdrojů. Když to přirovnám ke kuchaři v kuchyni, on vaří jídlo z toho, co má v ledničce. My vytváříme naše přesvědčení, myšlení, pocity a rozhodování z toho, co máme uloženo v našem podvědomí, z toho, co držíme v sobě. Když se nám přihodí něco nečekaného a nepříjemného, uložíme si všechny nepříjemné pocity - máme nakoupeno v ledničce.

Časem zapomeneme, co se nám přihodilo, ale pro naše podvědomí je to stálá přítomnost, ono s tím stále pracuje a nepříjemno je v nás živé; cítíme se špatně, nehodnotní, podvedení, zrazení, opuštění, neschopní. Když pak děláme nová rozhodnutí a snažíme se dosáhnout svého cíle, náš kuchař sahá do ledničky- my se rozhodujeme na základě nepříjemných pocitů a omezujících přesvědčení.

Výsledek? Tak jako kuchař, který použil nekvalitní nahnilé suroviny (naše nepříjemné emoce), uvařil nekvalitní jídlo, stejně tak my tvoříme ze svých podvědomých zdrojů výsledky naší činnosti. Naše minulé nepříjemné události zanechávají v nás negativní emoce, pocity v těle, bolesti, názory a nedovolují nám cítit se svobodně, šťastní, zdraví a úspěšní. Nevědomě tak sabotujeme sami sebe.

Terapie Faster EFT spočívá ve změně těchto uložených pocitů a emocí z vašich minulých událostí. Tím se změní vnímání sebe sama, pocity a rozhodování se znatelně zlepší. Například když máte malé sebevědomí, nepožádáte šéfa o zvýšení platu, jakmile si však začnete věřit změnou pocitů v sobě, bude pro vás samozřejmostí žádost o lepší podmínky a také je snáze dostanete, budete umět obhájit sami sebe.  

Jak probíhá terapeutické sezení? S klientem vyhledáme zdroje jeho problémů (traumatické situace, omezující přesvědčení, porušený vztah k sobě a světu) a pomocí jemného poklepávání na meridiánové body a současného zaměření na problém dochází k uvolnění negativních vjemů z podvědomí. Tím dojde ke změně vnitřních zdrojů z negativních na pozitivní, klienta podporující. Vykážeme z ledničky to, co je zkažené a začleníme výživné a kvalitní zdroje. Klient cítí úlevu okamžitě, problém mizí. Není třeba učit se mít rád sebe, vážit si sebe. Stačí jen odstranit ty nepříjemné emoce a přesvědčení, která nám v tom brání. 

Na co všechno se dá EFT a Faster EFT použít? Zjednodušeně řečeno na vše. Ať už jsou to vztahové problémy, zdravotní, psychické, v práci, s učením, stres, se závislostmi nebo se sebevědomím, či cokoliv jiného, vždy k tomu máte své vnitřní zdroje, z kterých váš kuchař ve vašem podvědomí tvoří své dílo. Jste to vy sami (vaše podvědomá část) a vždy děláte přesně něco, abyste dostali svůj výsledek i když se vám nemusí zrovna líbit. Máte deprese? Děláte přesně to, co je třeba aby výsledkem byla deprese. Stejné je to s malým sebevědomím, nespavostí, nemocemi...  Máte k nim své vnitřní zdroje a umíte je použít. Se změnou těchto zdrojů ve vašem podvědomí na pozitivní začnete podvědomě a zcela přirozeně tvořit nová a ůeoší rozhodnutí v životě, nové a lepší vztahy, zkušenosti, práci, hojnost, uzdravíte sebe i svůj život.

Příklad z praxe: Ve školce se Mařence všichni smáli, když říkala před třídou básničku a vypadl jí zub. Když už byla dospělá, na školku dávno zapomněla a protože uměla krásně zpívat, stala se z ní zpěvačka. Při nahrávání ve studiu byla profík. S učitelkou hudby a zpěvu byl její zpěv výborný.  Měla však jeden problém. Nemohla veřejně vystupovat před větším obecenstvem, protože pokaždé když stála před lidmi, nedokázala pořádně otevřít ústa a její zpěv nebyl možný. Uvolněním pocitů studu a zesměšnění ve školce se uvolnil zároveň i její problém. Otevřít ústa před publikem najednou bylo přirozené a mohla si užít krásné chvíle úspěchu, obdivu i slávy.

Pro více informací o metodě Faster EFTa  nabízených kurzech pro sebeléčení, přejděte buď na Faster EFT nebo Kalendář akcí