SKUPINOVÁ TERAPIE PRO CHRONICKÉ PROBLÉMY

30.09.2012 22:04

VÝZVA PRO VÁS: abyste na váš problém nebyli sami, připravujeme skupinovou terapii pro práci s chronickým a dlouhodobým problémem na jeden den v týdnu v rozsahu 1.5- 2 hod. v Č.Budějovicích

PROČ? Řada lidí říká, že jim na něco EFT funguje rychle a něco se naopak "nehýbe", problém přetrvává. S chronickými problémy si EFT umí také poradit, jen to trvá trošku déle a také se musí nejprve odstranit tzv. psychologický reverz, který způsobuje znovuvytváření problému a podvědomě nedovolí jeho uvolnění. Možná cítíte, že jste zablokovaní nebo zamrzlí na jednom místě a nemůžete se pohnout kupředu? Právě pro vás je tato výzva!

JAK? vytvoříme pracovní skupinku do max. 8 lidí pro vzájemnou podporu i zlepšení efektu zesílením působení skupiny, budeme se setkávat pravidelně 1x za týden na 1,5- 2 hod. celkem 10 lekcí

CO? Budeme společně postupovat krok za krokem a systematicky odťukávat nejprve překážky k odstranění problému, možné podvědomé výhody z problému, podvědomé nevýhody z vyřešení problému, rozkrytí příčin a změna jejich struktury. Budeme používat nejen techniky EFT a FASTER EFT, ale i NLP a mini konstelační náhled na problém.

VÝHODY: intenzivní práce na sobě za podpory skupiny, silnější efekt změny, systematický posun ve změně k lepšímu, zpětná vazba na další hodině, poznání nových metod pro sebepoznání a pomoc od problému, odborný dohled terapeuta

KDY? po přihlášce do skupiny se společně na první schůzce domluvíme, který den v týdnu vám bude nejlépe vyhovovat od 18 hod.

PLATBA: cena 1 skupinové terapie 200 Kč, platí se dopředu všech 10 lekcí

V případě, že by se váš problém vyřešil dříve než za 10 lekcí, můžete si vybrat jiný a zpracovat tak více vašich problémů.

PŘIHLÁŠKA: mailem napiště přihlášku do skupiny, který den v týdnu by vám to nejvíce vyhovovalo, jaký chronický problém chcete řešit

ZAČÍNÁME: jakmile se vytvoří skupinka lidí, nejdéle však do 1.11. 2012 Neváhejte, počet míst je omezen a kdo se dřív přihlásí, má místo rezervované