SEMINÁŘ - LÉČIVÁ SLOVA

16.11.2014 09:00

LÉČIVÉ VĚTY  se  používají pro uvolnění negativních bloků a postojů v rodinných, firemních i systemických konstelacích, dají se ale také použít i v jiných terapeutických metodách a systémech.

KDYŽ SLOVA LÉČÍ...

Právě změna úhlu pohledu na situaci, pochopení pozitivních aspektů v situaci - které dříve nebyly viděny a uvědomění si své vnitřní síly pomohou uvolnit negativní emoce, podvědomé programy a negativní vzájemné vazby ve vztazích.  

obrázek ze zdroje: freedigitalphoto.net                  

Konkrétní příklad použití léčivé věty - můžete si zkusit i na sobě ihned v praxi, máte-li podobné pocity:   

Anička se cítí nemilovaná, matkou odstrčená a touží zoufale po lásce. Dělá si nároky na matčinu lásku a podvědomě k ní vysílá  výčitku "dlužíš mi lásku". Matka si však není vědomá svého dluhu vůči Aničce a nechápe, proč je Anička popudlivá, reaguje podrážděně a jako odpověď na její chování se od Aničky buď odtahuje v nepochopení nebo na ní tlačí pro změnu chování. Vztah mezi nimi se zhoršuje. Příčina  problému ale spočívá již v krátké době po narození, kdy se matka musela také věnovat staršímu sourozenci a nemohla být plně přítomna jen pro Aničku. 

Terapeuticky se toto může řešit návratrem do vzpomínky z dětství a nacítěním nepříjemných pocitů např. EFT pro uvolnění emocí nedostatku lásky a pozornosti, vzteku na matku, pocit dluhu matky a pocitů méněcennosti nebo lze použít tzv.         "Léčivé věty", které uvolní nepříjemné emoce najednou a zároveň dodají pocit vnitřní síly:  "I kdyby jsi mi nedala nic, dala jsi mi život a to není málo. Děkuji ti maminko za vše, co jsi mi dala a co jsi mi nedala, si najdu v sobě."

PŘIHLÁŠKY NA MAIL: alice.blaho@email.cz

POUŽITÍ: pro všechny léčitele a terapeuty, kouče, psychology, pro odbornou veřejnost, lidi co chtějí pomoci sobě i druhým touto metodou

Znalost Léčivých vět v konkrétních situacích značně urychlí rozpouštění negativních emocí, vnese mír a řád do vztahů.

Pro Vás jako terapeuty se mohou hodit tzv. léčivá slova, která se užívají právě v klíčových  momentech konstelace a slouží k pochopení, uznání a uvolnění skutečností, které člověku způsobují zátěž.

Z vlastní praxe vím, že tato slova Vám mohou výrazně přispět ke kvalitnější a úspěšnější práci s klientem i přesto, že právě neprovádíte konstelační terapii.

Proto pro zájemce z řad terapeutů jsem připravila povídání s praktickými ukázkami o nejdůležitějších momentech v životě člověka, jak se mohou promítnout a co za problémy způsobit,  a samozřejmě léčivé věty k nim.

Bližší program semináře

  • Důležité události v životě, které je třeba mít při práci s klientem na zřeteli
  • Pozdější vliv těchto událostí na život
  • Narovnání jednotlivých situací pomocí léčivých vět a praktické ukázky
  • Příklady z praxe

Seminář je dopolední, na seminář si sebou přineste tužku, papír a dobrou náladu.

KDY: 16.11.2014     9:00 hod - 13:00 hod.

KDE: České Budějovice, EFT Centrum CB , mapka ZDE

ZA KOLIK: Kč 650  

LEKTRORKA: Lenka Ilečková, Jihlava

ORGANIZÁTORKA: Alice Bláhová,, Č.B.

PŘIHLÁŠKY NA MAIL: alice.blaho@email.cz