Vědci zjišťují, že lidské srdce funguje jako druhý mozek

28.01.2017 15:57

Skrze srdce dokáží lidé najít cestu k sobě a vzájemně se pochopit. V srdci údajně přebývá pátý mozek, který nás propojuje s intuicí a vyšším já. | zdroj: themindunleashed.org

Dělej, co ti radí tvé srdce, slýcháváme někdy od druhých, když nevíme, jak se rozhodnout. Správně vidíme jen srdcem, říká v Exupéryho slavné pohádce Malý princ. A kupodivu vědecké výzkumy inteligenci srdce potvrzují.

Srdce je víc než jen krevní pumpa, je to náš další mozek.

Věděli jste, že srdce ze všech orgánů v lidském těle generuje nejsilnější elektromagnetické pole?

Je tak silné, že jej lze naměřit i na několik kroků od vašeho těla.

Navíc se mění v závislosti na vašich emocích.

Protože srdce vytváří nejsilnější elektromagnetické pole, informace, které se do něj ukládají, ovlivňují každý orgán a každou buňku v těle. Možná proto je srdce prvním orgánem, který začne v lidském zárodku pracovat. Kromě elektromagnetického pole má srdce svou vlastní inteligenci, což je důvodem, proč někteří neurokardiologové o něm hovoří jako mozku v srdci nebo také pátém mozku (vedle plazího mozku, starého mozku savců, mozkové kůry a prefrontální kůry).

„Asi dvacet dní po početí srdce začne pracovat, zatímco mozek až zhruba po 90 dnech. Tato informace nám říká, že mozek je oproti srdci druhořadý,“ píše ve své knize Staradigm Pao L. Chang.

Podle neurokardiologů se srdce neskládá jen ze svalových buněk, ale tvoří ho ze 60 až 65 procent neurony. Výzkumníci z Institutu HeartMath prováděli experimenty, které dokázaly, role srdce není omezena jen na pumpování krve. Jsou přesvědčeni, že tento orgán má svoji vlastní inteligenci a že hraje významnou roli v tom, jak člověk nazírá realitu. 

 

Srdce, mozek a cítění 

Říká se, že srdce a rozum se spolu sváří. Lidé stále řeší, zda upřednostnit myšlení či cítění. Ti racionálně založení budou tvrdit, že rozum člověku pomáhá, aby se nedostal do potíží, neboť mysl uvažuje z hlediska toho, co se vyplatí a co přináší prospěch, a nabízí člověku nejbezpečnější a nejefektivnější řešení, jak se ochránit před riziky. Srdce na druhou stranu nám dovoluje vycítit, co je pro nás nejlepší na niterné úrovni a uvádí nás do souladu s intuicí a s vyšší úrovní vědomí. Jakmile se však řídíme buď jen mozkem, nebo srdcem, můžeme se dostat do problémů.

 „Mysl se bojí hledat štěstí mimo komfortní zónu a srdce si zase někdy žádá neznámá a riskantní rozhodnutí. Pokud budeme používat obojí ve vzájemné rovnováze, může nám to přinést obrovské pochopení,“ říká Pao L. Chang.

"Následuj své srdce" je běžně používaný imperativ, který se však nelehko uvádí do reality. Znamená to dovolit svým hlubokým citům táhnout nás určitým směrem, aniž bychom pro to měli logické vysvětlení.

 „Tento orgán nám dává pocítit intuici a jakési vnitřní vedení, ale potřebujeme klid a sebedůvěru, abychom pochopili, proč nás to táhne určitým směrem a pak se podle toho chovat s naprostou vírou ve výsledek. Naše cítění nám pomáhá chápat to, co je mimo logiku, takže je klíčem k pochopení našich spirituálních aspektů,“ vysvětluje Pao L. Chang. 

 

Inteligence srdce

Někteří badatelé a neurokardiologové prosazují myšlenku, že srdce ve skutečnosti funguje jako další mozek, takže nás řídí jinou formou inteligence. Mnoho fyziologických studií se v současnosti zabývá propojením srdce a mozku a toho, proč jisté pocity a cítění jsou prožívány na úrovni srdce. Lásku a určité emocionální stavy totiž zakoušíme v srdci, které na ně odpovídá různými fyziologickými reakcemi.

Bylo zjištěno, že srdeční tep je ovlivňován vnitřními stavy a emocemi. Stres a negativní emoce způsobují poruchy srdečního rytmu. Naopak když se cítíme pozitivně, je rytmus srdce mnohem vyrovnanější; tepe pravidelně a stabilně.

Srdce člověka propojuje s druhými lidmi a veškerenstvem.

Nervový systém srdce čítá zhruba 40 000 neuronů či smyslových neuritů. Jednou z jejich funkcí je monitorovat srdeční hormony, neurochemické látky, tepovou frekvenci a informace o tlaku. Informace o těchto látkách se pak zasílají do mozku. Srdce a mozek tak spolu stále komunikují skrze nervový systém a elektromagnetické pole těla. Jde tedy o dynamický komunikační proces, ve kterém vědomí srdce může změnit způsob, jakým mozek zpracovává informace. Tento proces rovněž ovlivňuje proud energie v lidském těle.

„Tato zjištění naznačují, že srdce spolupracuje s mozkem i tělem včetně amygdaly při zpracovávání emocí a začleňování emoční paměti. Amygdala je částí mozku, která nám pomáhá při rozhodování o přicházejících informacích a jejich zpracování na základě našich minulých zkušeností. To ukazuje na vazbu mezi emocemi a cítěním a aktuální mozkovou a tělesnou fyziologií, “ podotýká  Pao L. Chang.

 

Léčba srdcem

Mentální postoje a stresy rovněž působí na naše tělo a jeho celkové zdraví a všechno toto rovněž souvisí s lidským srdcem. Nedávný vědecký výzkum zjistil, že emoce hněvu, úzkosti a jiných negativních pocitů mohou významně zvýšit riziko vzniku srdečních onemocnění. To znamená, že stresové situace a zvýšená hladina úzkosti negativně zasahuje srdce coby orgán. 

Rozvíjením láskyplných pocitů udržujeme zdravé nejen své srdce, ale i celé tělo.

Spojení mozku a srdce je téma, na které se mnoho vědců v poslední době soustředí. Ukazuje se totiž, že pokud prožíváme emoce mentálně, mohou se manifestovat fyzicky v našem těle. Mohou ovlivnit rytmus a tep srdce.

 „Nejlepším způsobem, jak si udržovat zdravé srdce, není jen nějaký druh zdravé výživy, ale i praktikováním meditačních technik, které vyrovnávají energii srdce a mozku,“ doporučuje Pao L. Chang.  

Proč je srdce klíčem ke světovému míru

Podle Changa nám srdce pomáhá chápat univerzum skrze city. Generátor biologického elektromagnetického pole srdce nám umožňuje se vzájemně chápat na emoční úrovni i za ní tím, že nám dává pocítit spojení se vším okolo. Toto emoční spojení je to, co vytváří vazby mezi jednotlivci.

 "Když se učíme, jak myslet srdcem, stává se pro nás snazší porozumět druhým a žít s nimi v harmonii. Z těchto důvodů je srdce klíčem k sjednocení lidstva a dosažení světového míru,“ uzavírá Chang.

A samozřejmě EFT techniky, které uvolňují veškeré negativní emoce a stresy nejen z mysli, energií v těle, ale i z fyzických buněk a orgánů. Alice B. 

 

Převzato Institutu HeartMath

a z webu:

https://extrastory.cz/vedci-zjistuji-ze-lidske-srdce-funguje-jako-druhy-mozek.html