Vím, proč se vám nedaří!

15.01.2013 22:33

Může za to sebesabotáž a psychologický zvrat.

V novodobé psychologii patří mezi druhy sebesabotáže např. komfortní zóny myšlení, sekundární výhody z nechtěného, sekundární ztráty z dosažení cíle apod. My si dnes vysvětlíme co je a jak funguje psychologický zvrat někdy zvaný také revers.

K tomuto článku byly použity úryvky z terapeutického manuálu tvůrce metody EFT Garyho Craiga a když píši "já", vždy je v závorce uvedeno koho se ono já  týká (Alice Bláhová, Gary Craig).

Lámali jste si už hlavu nad tím, proč…

… se atlet dostává do krize?

… se nedaří naučit cizí jazyk?

… přestat jíst sladkosti?

… najít si partnera i když po něm toužím?

… uzdravit se?

Podívejme se na příklad atleta:

Vždyť jeho svaly jsou vytrénované a připravené na výkon. Neexistuje žádný fyzický důvod aby občas podal výkon pod úroveň. Tento atlet je táž vysoce trénovaná osoba před, během krize a po ní.

Avšak všichni atleti procházejí krizemi mnohokrát během jejich sportovní kariéry. Proč?

…návyky jsou tak těžce překonatelné? Přece ti kdo jimi trpí se chtějí osvobodit od jejich vlivu. Tito lidé ví a často přiznají, že návyky je stojí jejich zdraví, zhoršení partnerských vztahů a dokonce život! A přesto v tom pokračují. Proč?

…je tak obtížné se zbavit deprese? To je jeden z nejobtížnějších psychologických problémů. Konvenční terapie vyžadují roky finančně nákladných procedur. A progres, pokud vůbec je nějakého dosaženo, je na úrovni hlemýždích kroků. Proč?

…někdy sabotujeme sami sebe? Když například chceme ztratit váhu, nebo naučit se rychle číst, často se “zastavíme” v tomto úsilí a upadneme zpět do předchozí “komfortní zóny” s malým anebo žádným pokrokem. Proč?

…je léčení – uzdravení někdy tak dlouhé? Přetrvávající nachlazení, kterého se nemůžeme zbavit, výron nebo zlomená kost, jejichž hojení trvá věčnost, bolení hlavy nebo bolest, které neustávají. Někdy hojení prostě neprobíhá normálně. Proč?

Skutečná příčina je energetický systém našeho těla. To je příčina, proč se někdy zdáme být svými nejhoršími nepřáteli a nedosahujeme “nových úrovní” po kterých toužíme. Zde je další příklad. Lidé se často marně pokouší vydělat více peněz a upadají v mnoha dalších činnostech, přestože vědí, že jsou schopni toho dosáhnout. Tato sabotáž rovněž přispívá k “psychologickým blokům” (jako blok u spisovatele) a  limitace ve studiu (jako dyslexie – snížená schopnost rozeznat a chápat psaná slova).

Před objevem energetického systému těla ti lidé, kteří nebyli zdánlivě schopni udělat nějaký pokrok v pro ně důležitých oblastech, byli označováni že mají “slabou vůli”, “nedostatečnou motivaci”, a jiné formy předpokládaných charakterových defektů. Ale tomu tak není. Existuje jiná příčina… a je odstranitelná. PZ doslova brání jakémukoli pokroku a není to vaše chyba, nejste slaboši ani špatní.

Co je Psychologický Zvrat?

Každý z nás jej zažil. Vypadá to jako kdyby energetický systém v těle změnil polaritu a většinou

si to ani neuvědomíme. Jakoby baterie byly vloženy obráceně a energie pracovala proti přirozenému proudu. Ostatně tak se mnozí cítí, když je přítomen PZ, jakoby plavali proti proudu – je to namáhavé vyčerpávající a s malým výsledkem.

    Na příklad člověk, který vědomě věří, že chce ztratit váhu, má často podvědomý “uzávěr” jako, “když

ztratím váhu, brzy ji nabydu zpět a bude mě to stát jen spoustu peněz na pořízení oblečení a zbytečnou námahu.” Tento člověk je psychologicky zvrácen proti ztrátě váhy hned dvakrát.

Jak byl PZ objeven?

Psychologický zvrat má svoje kořeny v oboru Aplikovaná Kinesiologie. Jeden z nástrojů této discipliny je znám jako testování svalu. Zde klient  upaží do strany, zatímco terapeut tlačí paži dolu, aby posoudil pacientovo sílu. Zároveň vede dialog s klientem. Když klientovo podvědomí nesouhlasí s tím co odpovídá, pažní svaly poleví a paže poklesne. Jinak paže zůstává silná. To dovoluje terapeutovi “komunikovat skrze tělo s podvědomím” klienta a pomáhá mu diagnostikovat v čem spočívá problém.

Já (Gary Craig)  jsem se setkal s tímto negativním blokem, když jsem pracoval s obézní ženou, která tvrdila, že chce byt štíhlá. Byla po roky na dietě s velmi malým úspěchem. Přesto, že nebyla schopna jíst méně, tvrdila, že chce ztratit váhu. Použil jsem svalový test známý z kinesiologie. Požádal jsem ji, aby si představila sebe tak štíhlou, jak by si přála být. Výsledek testu mě překvapil. Když si představila sama sebe bez nadbytečné váhy, síla její paže poklesla. Oba jsme byli překvapeni. Nicméně, navzdory negativnímu výsledku, ona trvala na tom, že chce ztratit váhu. Použil jsem potom jiný přístup. Požádal jsem ji, aby si představila sama sebe o 15 kg těžší. Nyní byl test pozitivní.

Bylo tedy zcela zřejmé, že existuje rozpor mezi tím, co ona řekla, že chce a co test ukázal, že chce její podvědomí.  

Co způsobuje PZ?

Základní příčinou je negativní myšlení. Dokonce ti nejpozitivnější myslitelé mezi námi jsou nositeli podvědomých negativních a sebeničících myšlenek. A PZ je obvyklý výsledek.

Prosím rozumějte; Psychologicky Zvrat není nějakým defektem charakteru. Jejich energetické systémy doslova pracují proti nim. Výsledkem je, že vše je pro ně zmařeno. Není to vnější svět, kdo je proti nim, je to jejich vlastní energetický systém. Jejich baterie jsou obrácené. U většiny lidí se PZ objevuje jen ve specifických oblastech. Někdo muže být úspěšný v mnoha oblastech života, avšak přestat kouřit je nad jeho síly. On může velice usilovat o skončení s kouřením, dokonce se vzdát kouření po nějakou dobu. Ale nakonec, když trpí PZ, bude sabotovat své vlastní úsilí a začne kouřit znovu. Tito lidé nejsou slabí, jsou pod vlivem PZ.

PZ je také napravitelný a náprava, zvaná ‘Přípravná Fáze’ v klasické EFT proceduře, zabere jenom několik vteřin. Je to 3x opakování „I přestože mám….(problém)…i tak se mám rád a přijímám se“

Manuál EFT se základní procedurou ke stažení zdarma zde.

Toto je účinné pro jemnější formu PZ. Pro intenzivní formu PZ si popíšeme nápravu dále.

    PZ je možný v jakémkoliv lidském snažení. Existují tisíce různých možností. Lidé s PZ často mají tendenci hledat příčiny jejich neschopnosti. Např.studenti mohou udávat “Já nejsem dělaný pro chemii”, nebo “Zdá se že se nedovedu koncentrovat na angličtinu” nebo “Vím že se neudělám zkoušky”.

Tyto příčiny jsou obvykle nepřesné. Skutečnou příčinou je velmi často PZ. Takoví studenti jsou

považováni za “pomalé” nebo “studia neschopné”. Jaké to zbytečné označení pro celý život!

    PZ je téměř vždy přítomen v případě degenerativních onemocnění jako je rakovina, MS, AIDS, fibromyalgia, lupus, artritida, cukrovka, u všech závislostí, depresí atd.

PZ je z hlediska EFT jedním z hlavních překážek v uzdravování.

Několik příkladů Psychologického Zvratu ve vašich myšlenkách a názorech:

*  To nedokážu

* Nezasloužím si

* Není to bezpečné (často povýšení v prac.pozici znamená více zodpovědnosti, riziko rozhodování)

* Pocity viny

* Bojím se úspěchu/neúspěchu

* Co by tomu řekli ostatní  (budou mi závidět, nebudou mě mít rádi, pomluví mě)

* Negativní myšlenky ohledně svého cíle  (jsem neschopná, to není pro mě)

Naštěstí i na tyto myšlenky a PZ skvěle pomáhá EFT. Můžete použít základní proceduru na vaši myšlenku, která podle vás brání v posunu k žádanému cíli. Máte-li jich více, použijte na každou vaši myšlenku proceduru zvlášť.

    Např.u EFT terapií se často setkávám (Alice Bláhová) s Psych.zvratem „tomu nevěřím, že mi ťukání pomůže“. Samozřejmě záleží i na intenzitě vašeho PZ. Pokud je jen malá intenzita a jste otevřeni něčemu novému, pak jde PZ odstranit velice snadno a často, sám po prvních kolech odezní. Pokud je ovšem PZ ve velmi silné intenzitě, ťukací procedura nepracuje nebo jen zpomaleně, případně se již odťukaný problém vrací zpět.

Pamatujte; PZ doslovně blokuje progres a to platí jak pro EFT, tak pro ostatní možnosti změny, úspěch, konec se závislostmi, uzdravení, hojnost, úspěch…atd.

Jak poznám, že mám PZ?

Jednoduše. Je pro vás změna toho co chcete lehká a jde hladce? Pak jej nemáte.

Jestliže nemůžete dosáhnout žádané změny ačkoliv máte motivaci,všechny předpoklady a schopnosti, pak je zde přítomen PZ.

Jak najít, který to je?

U EFT  metody používáme dotazování.

Vy se můžete zeptat sami sebe u konkrétní záležitosti, se kterou se nemůžete pohnout dopředu:

Co mi brání v dosažení…?

A vše, co si odpovíte, můžete zťukat. Manuál EFT se základní procedurou ke stažení zdarma zde.

    Časté odpovědi také slýchám, rád bych uskutečnil to a to…. Ale nemám dostatek peněz.

Možná ale díky tomu, že si říkáte „nemám dostatek peněz proto nemůžu“ jen sami sebe blokujete.

Možná existují způsoby, jak by to šlo zařídit jinak abyste mohl, ale nevidíte je, protože jste ve svém P Zvratu uvězněn tím, že jste své myšlence uvěřili.

Použijte pár kol základního procesu EFT: „I přestože nemám dost peněz abych mohl…(vaše přání). I tak se mám rád a přijímám se.“

 

Autorka článku: Alice Bláhová