MOKŠA ELIXÍR - harmonie v kapkách

MOKŠA ELIXÍR - harmonie v kapkách

MOKŠA-ze sanskrtu znamená nirvanu, osvobození duše. Vyjímečný přípravek, který v sobě spojil principy homeopatie, Bachových esencí a moudrost knihy I-ting.

Dnes je již běžně známo, že stres způsobuje onemocnění těla i výkyvy v psychice. Určitě byste rádi byli zdraví, spokojení sami se sebou, úspěšní a šťastní. A právě k tomu vám může pomoci užívání totoho nového a jedinečného Mokša elixíru - který směle mohu nazvat i "EFT v kapkách".

Vzhledem k ověřené zákonitosti Germánské nové medicíny už víme, že i mnohé závažné onemocnění mají své kořeny v naší psychice a nic nepopře známý výrok: "Jak uvnitř, tak navenek." .

Unikátní přípravek ELIXÍR MOKŠA na principu homeopatie a květinových esencí postupně čistí naše citové bloky, navrací nás do našeho CENTRA, přispívá k navýšení vlastního uvědomění, vibrační úrovně a jeho logickým vedlejším účinkem je i návrat zdraví, duševní pohody, zdravých mezilidských vztahů, hojnosti, nového lepšího a tvořivějšího pohledu na vlastní život.


OBLASTI ÚČINKŮ

Je jich celkem 64! Výše uvedené životní témata s sebou přinášejí výzvy, potíže, překážky, strachy atd.., které se mohou promítnout do emočních bloků, tělesné a duševně nepohody člověka. Tento výjimečný ELIXÍR vám lehce napomůže, pokud mu dovolíte vstoupit na vaši cestu k uzdravení:

 pomáhá zamezit tvorbě onemocnění • navyšuje naši vibrační úroveň • zvyšuje energetickou zásobu • podporuje imunitní systém • je účinný při panickém strachu, různých nemocech a alergiích • nutkavé chování, deprese, úzkosti, sebepodceňování • účinně napomáhá vyřešit emoční konflikt skrytý za nádorovým onemocněním • je nenahraditelný při odblokovávání duševních příčin neplodnosti, nespavosti, nadváhy • vylepšuje vztah k sobě, harmonizuje mezilidské vztahy • zvyšuje jasnost mysli, intuici • zabraňuje přenosu stresu těhotné ženy na své ještě nenarozené dítě • účinkuje přesně podle potřeb vašeho naladění a podvědomí


ELIXÍR MOKŠA nemá na světě zatím obdoby a je fenomenální. Jeho komplexnost jej předurčuje jako přidruženou cestu pomoci překonat jakoukoli nemoc, nepohodu, duševní nerovnováhu člověka, zvířat, dokonce rostlin. Nikdy však nezapomínejte, že není zázračných přípravků, které by účinkovaly bez vaší aktivní spolupráce a ochotě se ZMĚNIT! ELIXÍR MOKŠA Vám však otevírá cestu!

Jak vám může pomoci Elixír Mokša ?
Co je Elixír? * Na co všechno je dobrý? * Co v něm je? * Jak funguje?
Lidé ho označují za světovou senzaci ve všech zemích, kde ho měli možnost poznat.


• Na úvod trochu teorie o filozofii a složení tohoto výjimečného přípravku, který v sobě spojil principy homeopatie, Bachových květinových esencí a moudrost knihy I-ťing. I-ťing, nebo-li Kniha proměn, je považována za nejstarší čínský klasický text (vznik se datuje až do 2. tisíciletí př.n.l) a v průběhu dějin si získala neobyčejné uznání a oblibu. Je jedním ze zachovaných děl Konfuciových následovníků.

• V hlavní části I-ťing se píše o řadě 64 hexagramů - obrazců, složených ze šesti čar (které mohou být jangové nebo jinové podoby). Tyto obrazce představují 64 rozdílných archetypálních situací našeho života. Fakticky vzato jde hlavně o to, že konzultace s Knihou proměn umožňuje snazší rozebrání často složitých životních situací, ve kterých se jedinec nachází, do jasnějšího vzorce, který pak usnadňuje rozhodování. Základní myšlenkou I-ting jsou proměny. Slouží jako mapa přímé cesty, která spojuje vnitřní myšlenky člověka s vnějšími zkušenostmi. Zahrnuje aspekty bytí. I ting počtem hexagramov má stejně jako šachovnice 64 polí a 64 je i počet triplety genetického kódu, tvořících stavební kámen molekuly DNA, která je úplným zobrazením člověka. Na Západě se tato kniha stala populární v 20. století především zásluhou německého orientalista Richarda Wilhelma a švýcarského psychologa Carla Gustava Junga. Jung ji třicet let používal při analýzách osudu a pro terapeutické účely. V současnosti je už jen málo takových domácností, kde by neexistovala nějaká verze této moudré knihy. Stále více lidí se k ní obrací, radí se s ní a přizváni si ji na pomoc.

• Druhým výrazem v souvislosti s Elixírem je homeopatie. Homeopatie je systém léčby založený na použití minimálních (až nulových) koncentrací léčiv, které v masivních dávkách vyvolávají efekt podobný tomu, jaký má léčená choroba. Výraz je odvozen od dvou řeckých slov: home (podobný) a pathos (trpící). Za otce homeopatie je považován německý lékař 19. století Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl prý inspirován poznatky, že podobně léčí. Navzdory konzervativnosti (i) lékařských kruhů homeopatie JE oficiálně uznána, dokonce na vybraných lékařských fakultách světa ji i vyučují.

• O Bachových esencích jste určitě již slyšeli. Pomáhají člověku zvládnout záporné emoce a harmonizovat tělo, mysl a duši. Květové esence uvolňují zablokovanou energii a potlačovány nebo nezpracované pocity, strachy, bolesti z minulosti, které po čase mohou vytvářet v našem nitru psychické konflikty, které vyplouvají na povrch jako různé fyzické poruchy. Každá nemoc má příčinu v některé negativní emocí. Květinové esence jejich pomáhají změnit na pozitivní, změnit špatný vzorec na správný. Odstraňují napětí a mění ho v harmonii. Neléčí nemoc jako takovou, ale osobnost člověka. Člověk se stává otevřenějším, schopnějším lépe čelit negativním dopadům. Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávné zvolená esence není tělem energeticky přijata, proto neublíží, ale ani nepomůže. Nepotírejte to negativní, co v člověku je, ale podporuje pozitivní potenciál. Vysoké vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle dr. Bacha podléhají k tzv.. vyššímu "uspořádání", se přenášejí i na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonat problémy, životní výzvy a v neposlední řadě podporuje zdraví.

• Maďarský klinický onkolog, gynekolog dr. Jozef Markus a jeho manželka zkušená homeopatka Ilona Benczeová přišli před lety s unikátním nápadem: zužitkovat neagresivní charakter metody informační medicíny = homeopatie, čistící efekt Bachových esencí na emoční konflikty a spojili je s 64 archetypálními životními situacemi člověka doložen čínskou Knihou proměn, které pokud osoba "nezvládne" logicky ústí do emočních bloků a tím i do tělesných nebo psychických poruch. Tito dva manželé vynalezli v rámci své 30leté práce přípravek, který i Maďarský patentový úřad potvrdil, že jde o novinku a zjistil, že je jedinečným výrobkem i ve světovém měřítku.

• Všichni víme, že mnohé naše tělesně-emoční potíže jsou v nánosech a ve vrstvách (např. pod pocitem snížené sebeúcty se může nacházet emoční konflikt hluboké ztráty). Unikátnost prezentovaného přípravku je v tom, že obsahuje informaci na každou ze 64 životních situací a tělo si vybírá POUZE ty, které právě potřebuje pro řešení aktuální situace!

• Jinými slovy máme pod jednou střechou celý arzenál pro život! Jedinečný MOKŠA ELIXÍR během jeho kontinuálního užívání vrací v čase. Jak? Každým měsícem užívání se vracíme cca rok dozadu v našich emocionálních blocích. Přípravek je krok za krokem navrací do vědomí, čistí, eliminuje. Každým dnem se vnitřně měníme, stáváme se vyrovnanými, mysl se pročišťuje, navyšuje se životní a vibrační energie. Vidíme, že se měníme my i naše okolí! SVĚT tam venku můžeš totiž změnit POUZE ZMĚNOU ve svém VNITŘKU! Postupné tělesné uzdravení se stává následně a zcela přirozeně důsledkem našeho vnitřního klidu a transformace, ve kterém nám ELIXÍR pomáhá ..


Pro 64 životních situací, uvedených v čínské knize I-ťink, které v životě průměrného člověka nastanou obvykle alespoň jednou, vybrali 84 květinových esencí (84 a ne 64 esencí, aby se léčivý účinek ještě znásobil) působících na bázi homeopatie (přípravek není homeopatikum, jen se vyrobil na homeopatických principech ředění a potence), které přenášejí do organismu informace / vibrace.

Tyto vibrace mohou uvolnit energetické bloky, které vznikly následkem dříve zažitých konfliktních situací, čímž se může shromážděna životní energie uvolnit a znovu být přístupná organismu. Tím se může konzument přípravku dostat na citově vyšší vibrační úroveň (tedy do lepšího stavu), následně se může stát vnímavější pro lepší věci (a v souladu se zákonem přitažlivosti si může lepší věci i do života přitáhnout).

Vynálezci si správně všimli, že emoční spouštěče onemocnění se krásně překrývají s tématy Kniha proměn = I - ťink jako např..: Smrt, ztráta, úmrtí milovaného, rozvod, potíže ve škole, nespravedlivé zacházení v práci, ztráta zaměstnání, nehoda, manželská hádka, opuštění dítěte, vztah matky k dítěti, plození a mnohé další ...

Ke každé archetypální životní výzvě se přidružila květinová esence (informace = vibrace květin, stromů), abychom dokázali úspěšně překonávat nástrahy života, aby nedošlo ke vzniku emočních bloků a tím i onemocnění. To může napomoci opětovnému nastolení tělesné, duševní a duchovní harmonie, která se může projevit ve všech oblastech našeho života. Elixír Mokša není lék. Netřeba v něj věřit, aby účinkoval. Svůj účinek zprostředkuje totiž přes vloženou informaci do těla, která jemně upravuje vnitřní mechanismus fungování těla, napomáhá samoléčícím schopnostem člověka. Protože každé léčení je samoléčba!

Elixír MOKŠA - podrobné informace:

• pomáhá zamezit tvorbě onemocnění • navyšuje naši vibrační úroveň • zvyšuje energetickou zásobu • podporuje imunitní systém • je účinný při panickém strachu, různých kožních i potravinových alergiích, nutkavé chování, depresi, úzkostech, sebepodceňování • účinně napomáhá vyřešit emoční konflikt skrytý za nádorovým onemocněním • je nenahraditelný při odblokovávání duševních příčin neplodnosti • vylepšuje vztah k sobě, harmonizuje mezilidské vztahy • zvyšuje jasnost mysli, intuici • zabraňuje přenosu stresu těhotné ženy na své ještě nenarozené dítě • a mnohé další kladné vlivy!

10 ARGUMENTŮ, PROČ UŽÍVAT ELIXÍR MOKŠA

  • JEDNODUCHOST: S trochou snahy si dokážeme vylepšit harmonii svého duševního stavu a tím napomoci svému tělesnému blahobytu.
  • ORIENTOVANOSŤ NA CÍL: U každého ELIXÍR působí tam, kde je to nejvíce zapotřebí a v takovém pořadí, jak si to žádá jeho tělo.
  • PŘÍRODNÍ BÁZE: Květinové ingredience jsou zbaveny syntetických vlivů a jejich vliv je jemný bez vedlejších účinků.
  • HOLISTIKA: Skrze tuto terapii se primárně přistupuje k člověku a ke kořeni tělesných potíží, na všech úrovních.
  • CELISTVOST: Léčení přes květové esence respektuje člověka ve své individualitě i jako součást celku.
  • OBJEM: Elixír Mokša je založen na principech kvality a ne kvantity, 1 měsíc užívání vyčistí cca 1 rok emocionálních nánosů a neg.myšlenek.
  • BEZ VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ: Přírodní ingredience přípravku zajišťují, že je bez vedlejších efektů. Mohou jej užívat děti od 0 let i dospělí do 99..
  • MOŽNOST KOMBINACÍ: Výhoda terapie na bázi květinových esencí je, že se vhodně doplňuje  s alopatii i s jinou komplementární medicínou.
  • POMOC při terapiích EFT: použití před terapií umožňuje rychlejší, snadnější průběh jak hledání příčin problému, tak jeho řešení
  • POCITY: hned po prvních kapkách budete cítit vnitřní pohodu, laskavost, budete více v klidu a postupně se začnete i uzdravovat na těle 

Výhodou elixíru je, že jej můžete požívat spolu s jinými homeopatickými výrobky anebo jinými léky, nemusíte trávit dlouhý čas u terapeuta, protože 64 životních situací pokrývá téměř celý náš život.

Složení přípravku: voda, vitamin C, minimální a neškodné množství alkoholu pro stabilizaci a informace z 84 druhů květinových esencí. Účinná látka v (10 ml roztoku): Extr. Cerasi Avii flos esence květin třešně, Extr. Prune domesticae flos, Extr. Vitis flos, Extr. Prune armeniacae flos esence květin broskve, Extr. Prune cerasi flos esence květin višně, Extr. Ribi uvae crispae flos esence květin angreštu

UŽÍVÁNÍ:
7 kapek elixíru Mokša třeba zamíchat do 1 dl vody denně (ideálně ráno na lačno, nejlépe vyhovuje těmto parametrům neperlivá minerální voda a už 10 minut po konzumaci je možné používat mentol (umýt si zuby) a pít kávu. U dětí do 12 let a těhotných žen se doporučuje 5 kapek za den. Při hormonálních poruchách je dobré si denní dávku rozdělit na 2 x 5 kapek. Pokud jste v některý den zapomenete vzít svou dávku, tak ji následující den NENAVYŠUJTE, pokračujte ve standardním užívání. Minimální délka užívání ELIXÍR-u by mělo být 8-12 týdnů. Je třeba si uvědomit, že emoční příčiny mnoha našich obtíží se skrývají v blocích z dětství! Nechte, aby čas pracoval ve Váš prospěch. Kontinuální užívání přípravku může dočasně způsobit očistné projevy na organismu, což představuje logickou snahu organismu zbavit se časem nahromaděných nánosů emočních a tělesných toxinů, proto není důvod k panice! Přípravek skladujte při pokojové teplotě do 25 stupňů Celsia a jeho užívání nenahrazuje zdravou stravu a životní styl.

Emocionální konflikty jež řeší Elixír Mokša
Čínští mudrci před tisíci lety v Knize proměn I-ŤING důkladně prozkoumaly ty životní situace člověka, které se vyskytnou alespoň jednou v našich životech. Jejich "nezvládnutí" logicky ústí u člověka do možných emočních bloků a tím i do potenciálních zdravotních problémů, duševní nepohody. Jaké jsou vlastně ty životní situace, kterými postupně a v různých kontextech procházíme? Podívejme si tedy na jejich seznam:

• Tvoření • Příjem • Počáteční potíže ( klíčení) • Příjem • Nezralost • Čekání • Konflikt • Řád • Sounáležitost • Vážím si i toho mála ( krok za krokem k cíli) • Opatrně vpřed • Rozkvět • Ustrnutí • Lidské společenství • Velká úroda • Skromnost • Motivace • Následování jiných, flexibilita • Náprava pokaženého • Přibližování se • Jasné vidění, rozpoznávání, pozornost • Konfrontace • Zkrášlení, rozkvitnutí • Rozložení • Návrat domů ( znovuzrození) • Spontánnost • Trpělivá snaha k dosažení záměru • Vyživování • Velký skok • Překonání těžkostí • Osvícení • Sladění • Výdrž • Ústup • Velký vliv • Postup ( rozpínání) • Ústup Světla • Rodina člověka • Protiklady • Těžkosti • Řešení • Příprava před velkým tahem • Zvelebování • Odstraňování • Kontakt a pokušení • Sběr • Ambice • Vyčerpanost • Studnice poznání • Revoluce • Oběť • Šokování • Klid • Postupný rozvoj • Děvče na provdání • Hojnost • Přechodné období • Působení na jiné • Sdílení radosti • Sjednocení • Překážky • Vycentrování • Výhoda menšího • Těsně po naplnění • Těsně před naplněním

Ano, je jich celkem 64! Výše uvedené životní témata s sebou přinášejí výzvy, potíže, překážky, strachy atd.., které se mohou promítnout do emočních bloků, tělesné a duševně nepohody člověka. Biologické konflikty nelze brát na lehkou váhu.

Unikátní přípravek ELIXÍR MOKŠA na principu homeopatie a květinových esencí postupně čistí naše citové bloky, navrací nás do našeho CENTRA, přispívá k navýšení vlastní uvědomění, vibrační úrovně a tím jeho logickým vedlejším účinkem je návrat zdraví, duševní pohody, zdravých mezilidských vztahů, hojnosti, nového pohledu na vlastní život.

Platí totiž zásada: "Vnější svět je odrazem mého nitra!" 84 květinových esencí adresuje v 1 přípravku všech 64 životních situací, proto odpadává častokrát náročná a nezamýšlená pouť pacienta do hlubin vlastních skrytých negativních pocitů! A proč 84 květinových esencí a ne 64? Vynálezci tím sledovali posílení účinku u některých frekventovaných životních témat. Právě komplexnost přípravku je jednou z hlavních triumfů kapek MOKŠA, které na celém světě nemají obdoby! Odpadává tím i náročná lokalizace toho správného homeopatika na konkrétní potíže!


Další podrobné informace a možnost objednání na maďarském webu v anglickém/maďarském jazyce zde.

 

OBJEDNÁNÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO: Alice Bláhová mail:  alice.blaho@email.cz , do objednávky uveďte celé jméno, adresu, tel.č., počet lahviček, způsob dodání

Cena: 1 balení (dávka na 1 měsíc) je …23 Euro + poštovné z Maďarska do České republiky, celkem Kč 690,- (dle kurzu Eura/Kč) při osobním převzetí. Při zasílání poštou po ČR se připlácí poštovné dle tarifu České pošty, u dobírky cca 150 Kč, při platbě převodem Kč 90,-


Nyní akce 5+1 lahvička zdarma.  Pokud byste chtěli sami šířit mezi lidmi tento unikátní elixír, kontaktujte mne a pomohu vám s registrací v Maďarsku. V ČR zatím  není centrála. 

 

ÚROVNĚ  ÚČINKŮ PŘI UŽÍVÁNÍ:

 ELIXÍR MOKŠA je jedinečný produkt, který nemá na světě obdoby. Vybrané esence květin a stromů obsahující informaci na řešení emočních konfliktů (pocházející ze 64 životních situací) byly homeopaticky potencované na velmi vysokém stupni. Tato metodika přípravy má 3 zásadní účinky:

1. Okamžitě zasahuje úrovně hlubokého podvědomí a začíná čistit emocionální a tělesné bloky v člověku. Pokud osoba prožívá současný stres, ten se uvolňuje jako první v pořadí a následně se začnou čistit bloky z minulosti podle důležitosti, jak si podvědomí samo řídí.
2. Není nutné hledat "správný" přípravek, neboť MOKŠA adresuje všechna témata, které v nás rezonují zároveň.
3. Informace vložená do kapek přivádí člověka k jeho vnitřní síle, k jeho skutečnému vnitřnímu JÁ, k uvědomění "kým skutečně jsem" a podporuje osobu ke změně postoje / trvalé životní změně, což napomáhá konfliktní ložisko trvale vyřešit.

 

Standardní účinné bylinné preparáty na trhu působí většinou jen v intervalu užívání. Po jejich vysazení se symptomy mnohokrát vracejí. Proč? Informace v bylině totiž harmonizuje chorobné symptomy po dobu užívání. Jde o jakési vyvažování chorobných příznaků. Vyvažování však není vyřešením emočního konfliktu. Emoční konflikt aby se odblokoval, MUSÍ SE totiž vyplavit, zpřítomnit ve vědomí, musí donutit člověka k přijetí situace, nebo k jejímu vyřešení. A v tom je Mokša dokonce JEDINEČNÁ!

Doporučené dávkování je 1 x 7 kapek ráno na lačno. Při specifických problémech se prosím poraďte s odborníkem.

Seznam specifického užívání • (konflikty v závorkách jsou z Germánské nové medicíny příčinné spouštěče onemocnění viz. NOVÁ MEDICÍNA
Hemoroidy, 2 × 5 kapek / den (Konflikt identity) •
Kožní problémy, 2-3 × 5 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Roztroušená skleróza, 2 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Vada řeči (koktání) 1 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Vysoký krevní tlak, 1 x 7 kapek / den (Konflikt sebeúcty) •
Autoimunitní onemocnění, 1-2 x 7 kapek / den (Vícenásobné konflikty) •
Rakovina 1 x 7, 2 Týden: 2 x 7 kapek, 3 týden až 3 x 7 kapek / den •
Autismus, 1 x 7 kapek / den (Vícenásobné konflikty) •
Alergie, 1 x 7 kapek / den (Emoční koleje) •
Diabetes 1 x 7 kapek po dobu 6-8 týdnů, potom 2 x 7 / den (Konflikt odloučení) •
Infarkt myokardu, 2 x 5 kapek během 1 měsíce, od 2 měsíce 3 x 5 měsíců kapek / den (Konflikt sebeúcty) •
Akné, 1 x 7 kapek / den (Konflikt obrany) •
Revmatoidní artritida, 2 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Chronická zácpa, 1 x 7 kapek / den a hodně pít!
Alergie na mléko a prach, 2 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Jednostranné ochrnutí, 1 měsíc x 7 kapek, 2 měsíc 2 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Alkoholismus, 1 x 7 / den •
Syndrom polycystických ovarií, 2 x 7 kapek / den •
Problémy se štítnou žlázou, 2 x 5 kapek 1 měsíc, pak 1 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
SLE, 2 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Makulární degenerace, 1 x 7 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Kojící matky denně 1 x 7 kapek a hodně vody •
Myomy, 1x7 kapek / den •
Tinitus, 1x7 kapek po dobu dvou týdnů, potom 2x10 kapek / den (Konflikt odloučení) •
Prostata: 1x7 kapek / den •
Panická porucha 2 × 5 kapek 3 týdny a potom 2 x 10 kapek / den (Konflikt odloučení)

Zkušenosti s jeho užíváním přinášejí překvapivé a trvalé řešení onemocnění a psychických poruch nejrůznějšího druhu. Zároveň působí na člověka harmonizačně a je skvělou prevencí! Užívání přináší individuální zkušenosti v podobě hlubšího spánku, zvýšené životní energie, živější sny jako zdroj emocionální ventilace, úpravu trávení, navýšení vylučování za účelem očisty, duševní klid, sebedůvěru, bytí v přítomnosti i v hektické době, jasnou mysl, hlouběji přijetí toho, CO JE . Navýšena tělesná vibrační úroveň má za následek postupné čištění emočních bloků, což může mít za následek dočasné zhoršení fyzického stavu, což je projevem očisty a regenerace organismu. Příslušné detoxikační projevy není na místě alopaticky potlačovat! Účinky lze pocítit již po pár dnech užívání, ale trvalý efekt přichází logicky v cyklech, ve vrstvách postupně. ELIXÍR MOKŠA je medicína pro trpělivé! Své rozbouřené celoživotní "moře" nechtějte přece ztišit za dva týdny! Tělo si přeje čas na hojení! Dopřejte mu ho! V neposlední řadě se osoba časem "přistihne", že se věci kolem něj jaksi změnily. Zákon přitažlivosti funguje .... navrací se zdravé vztahy k sobě, k okolí, dokonce materiální hojnost ... "

 

OBJEDNÁNÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO: Alice Bláhová mail:  alice.blaho@email.cz , do objednávky uveďte celé jméno, adresu, tel.č., počet lahviček, způsob dodání

Cena: 1 balení (dávka na 1 měsíc) je …24 Euro + poštovné z Maďarska do České republiky, celkem Kč 750,- (dle kurzu Eura/Kč) při osobním převzetí. Při zasílání poštou po ČR se připlácí poštovné dle tarifu České pošty, u dobírky cca 150 Kč, při platbě převodem Kč 90,-


Nyní akce 5+1 lahvička zdarma.  Pokud byste chtěli sami šířit mezi lidmi tento unikátní elixír, kontaktujte mne a pomohu vám s registrací v Maďarsku. V ČR zatím  není centrála.