Přeladění mozku na pozitivní směrování

Šťastné tajemství pro úspěšnou prácí. Náš mozek vytváří obrazy o okolním světě. My na základě těchto obrazů vytváříme své pocity buď příjemné nebo nepříjemné a pak na základě těchto pocitů činíme rozhodnutí i snahu o pracovní výkony. Jakou šanci máte udělat správné rozhodnutí, když jste stresovaní a nešťastní?  Aby náš mozek skenoval okolní svět pozitivně a vyhledával tak příjemné události a příležitosti, a my nemuseli žít v hradbách své negativity, můžeme jej to naučit. Video zde