Zkušenost a reakce klienta z prvního setkání s EFT

Zkušenost klienta z prvního setkání s EFT: odstraněna bolest trapézového svalu, stres z práce a nabytí přítomného okamžiku zároveň.

S metodou EFT jsem se seznámil nejprve velmi povrchně, jako s pomyslným“stéblem trávy“ kterého jsem se zachytil po téměř roce, kdy mě sužovala bolest trapézového svalu, krku a částečně ramene. Bolest mě připravila o veškeré moje sportovní aktivity, vnášela mi do života nepříjemnou náladu, která se pomalu vtírala do každého mého dne. Absolvoval jsem doporučovaná vyšetření,homeopatickou léčbu, masáže, rázovou vlnu, lávové kameny, baňkování, to vše společně s chemickou invazí farmak. Nic z toho však nepřinášelo trvalou úlevu a bolest se mi pravidelně do tří až pěti dnů vrátila.

Objednal jsem se tedy, už téměř rezignován k pí. Bláhové na EFT, kterou jsem objevil náhodou při hledání alternativní léčby. Po konzultaci jsme dospěli k závěru, že příčinou by mohl být dlouhodobý pracovní stres (cca před rokem jsem nastoupil do nové pracovní pozice, která vyžadovala řízení lidí a současně nepříjemné konfrontace s vedením firmy) K metodě jsem přistupoval neskrývavě skepticky a po celé terapii jsem více méně "věděl", že již po druhé nepřijdu.
Bolest zhruba po deseti dnech celá odezněla. Naprosto všechna bolest, které jsem se nemohl zbavit celý rok, najednou nebyla. To čím, jsem byl ale fascinován ještě více, byla změna, kterou jsem pociťoval. Asi už druhý den po EFT jsem měl pocit, jako by mě někdo vytrhl z toho vakua mých obtěžujících myšlenek, na to co musím, měl bych a na to co bude. Můj každodenní život se občerstvil o banální věci, které až doposud byly vytlačeny neustálým stresem a obavami.

Tohle mé osobní ezoterické setkání s mým životem, jak sem si ho již dlouho nepamatoval, mi poskytlo důležitou sebereflexi. Přiblížil jsem se onomu TADY a TEĎ, měl jsem radost z toho co právě dělám, protože jsem si to vše najednou uvědomoval a přitom jsem nebyl tlačen nikým ani ničím, do věcí, problémů, které třeba přijdou, anebo možná také ne. Tenhle obrovský rozdíl, vnímám jako potvrzení toho, že podvědomí je ta tichá šedá eminence, která řídí naše životy a že porozumění k životu začíná v porozumění sebe sama. To, že mě přestal bolet trapézový sval, jsem zjistil téměř tak jak mimochodem. EFT vnímám jako možnost zkvalitnění prožitků života.               K.F.

 

Poznámka terapeutky Alice Bláhové k mailu klienta:

Tento mail jsem zveřejnila po svolení klienta jako autentickou ukázku prožívání terapie a změn po ní. Na poprvé se může zdát EFT terapie  (a ještě více  Faster EFT terapie) a změny v průběhu sezení až moc rychlé, někdy přímo neuvěřitelné nebo divné. Tyto pocity pramení ze změny toho, na co jsme si již zvykli a brali to jako naši součást, ačkoli to  nebylo příjemné. Skutečná změna však přichází pouze změnou zevnitř a tu EFT umí bezpečně a efektivně. Transformace ve vnímání sebe a světa k přítomnému radostnému momentu tady a teď je vždy součástí i "doplňkem" terapeutického procesu.