Porodní trauma vám pomohu uzdravit  metodou   

                                                

Matrix Re-Bitrh jako Kouzelné Znovuzrození

Pokud máte pocit, že nikam nepatříte, máte problémy ve vztazích a prožíváte pocity oddělení, opuštění, pocity nepatřičnosti, nelásky a nebo neustálé nedostatečnosti bez konkrétní příčiny a jakoby odjakživa,nebo víte, že váš porod proběhl komplikovaně, pak jste pravděpodobně "přednastaveni" svým vnímáním negativní skutečnosti z období prenatálu a z porodu. Koncepce, prenatální období, naše zrození a prvních 6 let jsou v našich životech kritická období pro vytvoření si názoru na svět, našich hodnot, přesvědčení a nastavení životních vzorců, které vznikají právě během této doby a které se pak opakují s železnou pravidelností.

Odbornice na porody Sharon King z Anglie nás na kurzu seznámila s vědeckou studií - významu narození dítěte ve vztahu s propojením na matku, otce, sourozence; s technikou Matrix Re-birth (znovuzrození), tématy přijetí, ztráty dítěte, neplodnosti, traumatických událostí v období těhotenství, traumatické vzpomínky na porod ..atd.

Jestliže čtete tento článek, určitě si uvědomujete, jak obrovský vliv má náš porod pro rozvoj našich životních přesvědčení, vnímání světa a utváření života. V prenatálním období sdílíme naše zkušenosti a emoce s matkou. Proces těhotenství a porodu spouští naše základní myšlenkové, emoční a energetické nastavení pro vnímání života a místa na Zemi jako místa, kde se cítíme buď v bezpečí a lásce nebo jako v nepřátelském prostředí.

Toto základní nastavení pak funguje jako filtr v našem dalším životě a my si přes tento filtr přitahujeme do života buď příjemné a láskyplné vztahy a události, nebo život plný problémů.

JAK VIDÍTE PŘES SVŮJ FILTR VY?

V novějších vědeckých výzkumech již odborníci potvrdili, že se rysy porodu promítají do celého průběhu života. Kdo měl například těžký a zdlouhavý porod, těžko začíná nové projekty a má pocit, že se "nemůže hnout z místa, nebo se obtížně prosazuje" Odklon od přirozeného porodního procesu, matčino odmítání plodu, předchozí potraty apod. v nás mohou po zbytek života zanechat pocit, že nikam nepatříme, pocit odloučení od světa/boha, opuštění, pocity viny a strachu, pocity, že nejsme dost dobří a nebo se cítíme odmítaní a neschopni dosáhnou svého životního cíle.

Překvapivě většina z nás je schopna si podvědomě pamatovat svůj vlastní porod, pocity v momentě oddělení od matky, nebo dokonce ztrátu dvojčete v děloze. Kdo si toto nepamatuje vědomě, při technice Matrix Re-birth se spojí s touto vzpomínkou svého mladšího Já a pozoruje miminko-sebe jako ve filmu-bez prožívání emoční bolesti.

Díky použití EFT a Matrix Reimprinting se můžeme vrátit zpět a uzdravit emoce spojené s těmito traumaty a vytvořit tak zcela novou zkušenost a nastavit nový systém přesvědčení, aniž bychom prožívali znovu původní emoční trauma nebo bolest z něj. Pomocí speciálně konstruované techniky Matrix Re-birth se můžeme vrátit do momentu porodu a znovu-nově vytvořit přirozené zdravé pouto mezi matkou a dítětem (vnímané jako slastně hojivé). Každý účastník tohoto ozdravného procesu potvrdil, že se jeho život začal měnit k lepšímu, že se cítí mnohem šťastnější. Kouzelné Znovuzrození tak pomůže nastavit a významně zlepšit vaše sebepřijetí, lásku k sobě, sebehodnotu, sílu do nových začátků a pročistí váš filtr nastavení vnímání života pro krásnější zážitky a osudy v životě.  

Matrix Re-birth se aplikuje

1) na proces svého narození např. trauma z chladu venku a nešetrného zacházení se mnou jako miminkem mi může způsobovat pocity nedůvěry v život      a alergii na chlad tak, že jsem permanentně ve stresu

    - zároveň se odstraní bloky a omezující sebedestruktivní životních postoje, přesvědčení a očekávání pro život, vztahy k rodičům

2) na matku (nebo i otce) a její porod/potrat dětí (sourozenců) a emoční uvolnění z prožitých traumat, čímž se uvolňují energetické "dědičné" vibrace blokující nás ve vývoji a v životě (např. matka při mém narození měla strach, že se nenarodím zdravý a já trpím celý život velkou úzkostí o své zdraví)

3) na proces prenatálního vývoje a porod vašich dětí pro uzdravení vašich vzájemných vztahů a pomoc dětem v jejich zdravém šťastném vývoji (zde může terapie například pomoci při dětské hyperaktivitě, zpomaleném vývoji, různých disfunkcích nebo zlepšit vztah rodič-dítě, např. podvědomě se matka zlobí na své dítě za těžký porod a bolesti, nosí dítě které nechce...apod.)

4) jako základ při osobnostním růstu: toto základní nastavení vnímání a utváření světa je jako program. Pokud jej nevypnu, bude mi stále utvářet negativní zkušenosti v životě a můj energetický systém se bude blokovat opakovaně. Tento základní proces Znovuzrození vám nejenže změní celkový postoj k životu k lepšímu a kvalitnějšímu prožívání, ale ušetří i mnoho práce na svém následném uzdravování zevnitř.

OTTO: NIKDY NENÍ POZDĚ NA TO, MÍT ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ!

MÍT ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ VNITŘNÍ DÍTĚ ZNAMENÁ BÝT ŠŤASTNÝM DOSPĚLÝM.    OBJEDNEJTE SE NA TERAPII HNED