Technika Kvantového Doteku Matrixu - TKDM

Tvořivé hraní se životem. Napojte se na Tvůrce, kterého máte v sobě a pomocí nástrojů a principů Kvantového Doteku Matrixu plyňte šťastným životem.

 

Co je Technika Kvantového Doteku Matrixu?

Cesta transformace vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje. Tedy jednoduše řešeno - technika, pomocí které si můžeme hrát tak, že si zařídíme život takový, jaký si přejeme. To nejdůležitější co technika přináší je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života. A také se jimi aktivně a vědomě můžeme stát. 

Kdo je zakladatelem této techniky?

Tato technika je jedním z přístupů k léčení na bázi kvantové fyziky a pokud mluvíme o léčení, nemyslíme jen tělo, ale i duši. Toto vědění tu bylo od nepaměti a předávalo se mezi zasvěcenými. Nyní žijeme v úžasné době, kdy se nejrůznější tajné techniky dostávají mezi širší skupiny lidí a tak se tajemství, jak žít život s vědomím toho, že jsme tvůrci a také vědět, jak tvořit, může naučit každý. TKDM je ta verze všeho tohoto vědomí jak jsem ho pochopil a používám já - tedy Pavel Vondrášek - člověk, kterému perfektně funguje v praxi a který učí toto fungování druhé. Stejně jako každá jiná technika je i tato pohledem jejího zakladatele.

Zvládne tuto techniku kdokoliv?

TKDM je vhodná pro každého.  Jakmile získáte schopnost uvěřit v jiné možnosti než jen v ty, kterým jste věřili nebo s nimiž jste se doposud setkali. Když vezmete v úvahu, že existuje i jiná možnost, vstoupíte do kvantové říše, kde je vše možné.

Je pro většinu lidí těžké vstoupit do „kvantové říše“?

TKDM přináší radost a zábavu. První den semináře zapřemýšlíme o tom, co je skutečné, zatímco druhý den si řeknete asi toto: „sice si nejsem jistý tím, co je skutečné, ale je mi to celkem jedno, protože najednou dělám věci, které jsem si dříve nedokázal ani představit. Při této práci je naprosto nezbytné umět si hrát a představovat jako malé dítě. Postupně přijmete myšlenku, že váš pohled na svět je dostatečně široký na to, aby se do něho vešly nápady, které otevírají dveře výsledkům, jež vám připadají jako zázraky. Znám několik kvantových fyziků, kteří se podobají dětem v tom, že jsou schopni a ochotni si představit realitu, jež je odlišná od představ ostatních lidí.

Při této práci hraje důležitou roli záměr. Můžete vysvětlit, co pod záměrem myslíte a jak se využívá?

Záměr je energetický základ, který slouží k tomu, aby se podstata a struktura vašich představ projevila jako pozorovatelná realita. Chcete-li něco uskutečnit, musíte si to nejdříve představit. Jakmile si to představíte, vytvoříte si obraz o novém stavu – vlastně vidíte, jak se váš plán realizuje – a následně podniknete patřičné kroky k jeho praktickému uskutečnění. V rámci TKDM pracujeme s projektem, který nazýváme vědecká struktura. Učíme ho co nejjednodušším způsobem, aby byl pro všechny nejen srozumitelný, ale i zábavný. Pokud pochopíte základní principy, začnete si uvědomovat, že myšlenky kvantové fyziky jsou skutečnou bránou do říše fyzicky pozorovatelných možností. Jakmile tedy porozumíte základům, na kterých stojí TKDM, můžete tuto metodu aplikovat na kvantovou laboratoř, již nazýváme lidské tělo; sledovat, jak se uskutečňují zamýšlené změny, a rozhodnout se, zda je tato říše pro vás skutečná. Tak zároveň překročíte hranici mezi tím, čemu jste věřili dříve, a tím, čemu věříte nyní, což nakonec vede k tomu, že vaši představivost ani to, co dokáže udělat, nebude omezovat nic.

Jak vnímáte hmotnou, fyzickou realitu?

Základní vesmírnou energii jsme za pomoci svého vědomí přetvořili do prožitku toho, co nazýváme realita, avšak každý si svou vlastní realitu ve skutečnosti vytváří skrze myšlenky. Důležité je, abyste přijali myšlenku, že všichni jsme energie a jsme složení z kvantového materiálu, jenž nám umožňuje aktivně se zapojit do tvorby našeho objektivního prožitku reality.

Co myslíte pojmem „cestování v čase“?

Ohledně cestování v čase byste mohli namítat, že si to vše jen vymýšlíme, což je naprosto v pořádku, pokud se jedná o opravdu prospěšnou fikci. Pokud tato technika představuje dostatečně vhodný myšlenkový systém, který stabilně funguje, tak není proč ji zavrhovat nebo zpochybňovat. Za svými slovy si stojím, protože když se dotknu určitého místa na těle a cítím v něm napětí či bolest nebo cokoliv, co hledám, vrátím se v duchu zpět v čase, a jakmile se dostanu do okamžiku, kdy došlo ke zranění nebo kdy začaly zdravotní potíže, zcela zřetelně vnímám změnu v tkáních v bodech, jichž se dotýkám. V žádném případě netvrdím, že dokážu vyléčit rakovinu nebo jakoukoliv nemoc.

Jak do práce s TKDM zapadá kvantová fyzika?

Takzvaný Heisenbergův princip neurčitosti tvrdí, že v podstatě nelze sledovat systém, aniž bychom do tohoto sledování nevstoupili; a tím způsobíme v systému změnu. Z vědeckého hlediska to znamená, že pokud sledujeme částici a pokoušíme se změřit její rychlost, současně ztrácíme přehled o její poloze. Jestliže se budeme naopak snažit vysledovat její polohu, nebudeme schopni změřit její rychlost. Obě veličiny nelze měřit zároveň; můžeme pouze jednu sledovat a druhou měnit. Začal jsem si uvědomovat, že naše vědomí funguje v této kvantové rovině, a vytváří tak naši realitu. Realita, jež je výsledkem takovéto činnosti, pak odráží to, co přijímáme a čemu jsme se naučili věřit. Součástí naší reality jsou i jevy jako spontánní remise neboli samovolné uzdravení. Ačkoliv zázraky nepatří do říše lineární fyziky, kvantová fyzika je naopak předpovídá. Někteří kvantoví fyzici nazývají takovouto jednotnou teorii pole Boží mysl. Všichni jsme v podstatě funkční součástí Boží mysli, a proto máme přístup k témuž vědomí.

Co máte na mysli, hovoříte-li o filtrech?

Naše očekávání ohledně toho, co je či není možné, je formováno podstatou a rozsahem našich názorů  a přesvědčení. Ty fungují jako filtry, které nám diktují, co jsme schopni registrovat jako svou konkrétní a pozorovatelnou realitu, již nazýváme společně sdílená neboli konsensuální realita.

Na semináři jsem byl svědkem toho, jak se několik lidí pod vlivem působení TKDM skácelo k zemi. Je tento jev nezbytný k tomu, aby metoda fungovala?

To, co lidé prožívají, jsou velmi jemné změny v těle, které však často zahrnují i hluboké účinky. Ať už se jedná o nenápadné nebo naopak zřetelné projevy, v každém případě dochází k transformaci a pokaždé se něco skutečně děje; právě v tom, koneckonců, spočívá krása a snadnost tohoto systému. Někdy se může odehrát i několik změn současně. Lidé se pak najednou tak uvolní, že klesnou k zemi, a jakmile se proberou, cítí se svěží a jakoby jiní. Ke kýžené změně však dojde i bez zhroucení a dramatických situací.

INFORMACE O KURZECH   ZDE 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ TKDM: máte-li zájem se účastnit kurzu, napište mail na   alice.blaho@email.cz

Nelze-li formulář vidět, otevřete si tuto stránku v jiném prohlížeči např. Google Chrom,Explorer