Neumím se bránit, každý mě šikanuje a ponižuje

TOTO JE PŘÍPADOVÁ STUDIE  S  NAUČNÝM  KOMENTÁŘEM  TERAPEUTKY  Faster EFT a Faster EFT 2

 

JAK FUNGUJE NAŠE PODVĚDOMÍ A JAK VZNIKAJÍ PODVĚDOMÉ SEBE-DESTRUKČNÍ PROGRAMY.

 

Komentáře s vysvětlením terapeutky jsou označeny zeleně pro snazší praxi studentů FASTER EFT.

!!! Je dobré si uvědomit, že z hlediska NLP (vysvětluje struktury myšlení) 

byl KAŽDÝ problém někdy řešením!!!

 

ZADÁNÍ  PROBLÉMU K ŘEŠENÍ:

Přišla za mnou paní s problémem, že ji každý šikanuje, ponižuje a ona se neumí bránit. Navíc má  pocit, že kdyby se bránila, tak to situaci ještě zhorší. Nebyla v jednoduché pozici, protože když se nebránila vůbec, cítila jak nechává ostatní aby si to k ní dovolovali. Když se začala bránit, útočníci ještě víc zaútočili a ona zároveň měla pocity viny a přesvědčení, že si nezaslouží se bránit.

 

Na první pohled bylo zřejmé, že se nejedná o jednu příčinu či nepříjemnou událost, ale o podvědomé programy, které používá její mozek jako STRATEGII 

pro fungování ve vztahu s lidmi-nevědomě!

    

I.  První program byl „Neumět se bránit“ 

Často se stává, že se naše podvědomé programy vzájemně  podporují a vytvářejí kombinace. Stejně jako i v tomto případě.

Začala jsem se jí dotazovat na ranné vzpomínky z dětství, které nesou podobné emoční vibrace a vybavilo se jí hned spoustu událostí jak z dospělosti, tak z dětství.

To jen potvrzovalo, že se jedná o podvědomý program, který vytváří podobné situace v životě klientky.

A protože každý program má svůj začátek, kdy byl stvořený, hledaly jsme kdy to začalo:

Kdy jste se bránila a bylo to pak ještě horší?

1. Ve školce jsem nechtěla dojíst jídlo, bylo hnusný a studený. Za trest, když jsem řekla učitelce že ho dojídat nebudu, musela jsem jít klečet u toho jídla a nesměla jsem si jít hrát s ostatními dětmi.

2.V bazénu na plavání, když jsem se nechtěla potopit pod vodu, měla jsem strach že se utopím, učitelka mi nařídila abych se potopila. Já jsem odporovala a ona mi řekla, že to musím překonat a strčila mi násilím hlavu pod vodu.

    Tyto události klientku naučily, že bránit se v životě, jen zhorší její situaci a podvědomě se utvrdila, že je lepší, když se nebude bránit vůbec. Na pomoc si její podvědomí k tomu ještě přizvalo pocity provinilosti, aby opravdu zabránilo tomu, že by se chtěla bránit a její situace se mohla ještě zhoršit.

Tento program patří do skupiny sebesabotáže nebo-li sebedestrukčních programů.

 

II.  Druhý program byl „Každý mne šikanuje, ponižuje“ , kdy to začalo?

Zde měla klientka více zkušeností, vybraly jsme ty s největší intenzitou nepříjemna.

Šéf v práci a opět způsobem, kdy se nemohla bránit. Zažívala z jeho strany ponižování před ostatními, zadávání nesmyslných úkolů.

Tchyně se mnou nemluví a tváří se přezíravě, nebo zaútočí a vydírá.

    Zťukaly jsme i tato témata, avšak pocit malé sebehodnoty a ponížení stále přetrvával. Proto jsem se začala ptát hlouběji.

 

III.  Třetí podvědomý program "Snižování se před ostatními, zůstávat v ponížení"

Protože byl i tento problém jednou řešením, začala jsem se ptát za jakým účelem má pocit ponížení.

    Možná, že pro logickou mysl by se tato otázka na první pohled mohla zdát nesmyslná, přece se nikdo nechce cítit ponížený a už vůbec ne za nějakým účelem. Ale opak je pravdou. My lidé, ať už děláme cokoliv nebo máme jakýkoliv problém, vždy je to z nějakého důvodu pro nás, z nějakého zisku. My si vědomě tento zisk nemusíme vůbec uvědomovat a často o něm opravdu vědomě nevíme. Přesto nás pocitově nutí dělat věci, které vědomě nechceme a to nám způsobuje problémy.

Odpovědí bylo: „Aby se ostatní cítili lépe, když já se cítím ponížená, ničí mě to a oni mají větší sebevědomí.

Co za to od nich chcete dostat, když se ničíte a oni se mají cítit z toho lépe?  OCENĚNÍ.

Kdy jste očekávala ocenění a místo toho přišlo ponížení?

Situace v dětství, kdy jsem  tvrdě cvičila na klavír a čekala jsem, že mě učitelka po koncertě ocení, pochválí, ale  místo toho mne ponížila a byla nepříjemná.

Z této příhody se klientka podvědomě naučila opět dvě věci:

1) Když ji někdo šikanuje, ona mu poskytuje svým poníženým pocitem zlepšení jeho pocitu. Toto může být celkem běžný jev, všimli jste si už někdy, že když vám je krásně a cítíte se skvěle, že vás potřebuje ten druhý srazit a pak teprve se i on cítí lépe? Dělají to lidé s nízkým sebevědomím, aby nečelili své bolesti z nedostatku sebevědomí.

2) Když pilně pracuje, dře na něčem, stejně nedostane ocenění.

Její podvědomí si spojilo pocit ponížení s touhou dostat ocenění a vytvořilo strategii pro kontakt s autoritami. (šéf v práci, tchyně, učitelé apod.) I když ve skutečnosti za svůj poníženecký postoj žádné ocenění nedostala, její podvědomí stále dokola opakovalo tento program a to jí v životě činilo velké problémy.

 

 

PO TERAPII: změna v životě klientky

Klientka se nyní, po absolvování série Faster EFT  terapií, cítí respektovaná, hodnotná, svobodná, více v nadhledu při jednání s lidmi (prý jí to říkají i známí) a při velké zkoušce nátlaku od tchyně si nenechala nic líbit s pocitem hrdosti.

Dříve by se buď vůbec nebránila nebo by se obrana obrátila proti ní a ona by se cítila provinile. Nyní se  bránila, ustála si své hranice i sebevědomí a od manžela ještě sklidila vstřícnější a mnohem milejší chování. 


 
Když člověk respektuje sám sebe, postaví se za sebe, respektují jej i druzí.

Toto je velkým zlomem pro její život jak ve vnímání sama sebe,
tak ve vztazích s ostatními lidmi.

S jejím laskavým souhlasem jsem napsala tuto terapeutickou studii a zveřejnila. Přeji jí tímto mnoho krásných zážitků při objevování svého nového Já a  příjemných chvil s druhými lidmi.


 

 

V každé jednotlivé nepříjemné situaci si děláme o sobě rozhodnutí a učíme se vytvářet strategie pro život. Ne vždy jsou to ale strategie příjemné a přinášejí nám těžkosti a problémy. Podvědomí totiž funguje tak, že když se jednou program zapne, sám od sebe se nevypne. Pokud ovšem neznáte způsob jak jej najít, jak najít s ním související a spouštěcí situaci a pak uvolnit vše, co jste si v souvislosti s ním uložili. Faster EFT je skvělým nástrojem právě pro takovouto změnu.

 

Faster EFT umí tyto programy  a jejich příčiny vyhledat, změnit nastavení  programu a vytvořit navíc podporující strategie pro život.

Je to podobné jako když kormidlo vašeho života řídí autopilot. Můžete si sami zvolit, zda se necháte vláčet svými problémy nebo se podíváte, kdy a kde problémy vznikly, a pomocí rychlé metody Faster EFT  je přetvoříte tak jak sami chcete, aby se odvíjel váš život.

 

Změňte to, co nechcete.  

Na kurzu Faster EFT dostanete nástroj, kterým můžete měnit a řídit svůj život směrem, který chcete vy.

Na kurzu FASTER EFT 2 a Psychologie vědomé změny se naučíte vyhledávat negativní podvědomé programy a měnit je na zdroj vašeho úspěchu. 

  

 

Termíny kurzů, přednášek a workshopů naleznete v Kalendáři akcí . K objednání na terapii osobní či po skype využijte telefonní kontakt nebo mailovou korespondenci v Kontaktech.

Terapeutka: Alice Bláhová