EFT na bolest

Co kdyby existoval vypínač bolesti na vašem těle?

EFT má takových vypínačů více a také umí "vypnout" kromě bolesti spoustu nepříjemných emocí, potíží a nemocí. A protože psaný text není prožitek, nabízím vám na zkoušku zmírnění, nebo dokonce vymizení bolesti zkrácenou metodou EFT.  

Pokud znáte celou proceduru, můžete použít všechny body včetně procesu Gamut, účinky budou rychlejší a hlubší. Jestliže se chcete naučit celý základní postup, najdete jej v EFT základním manuálu.

Bolí vás právě teď někde?

Jestliže víte, že bolest není vážného původu, jež by vyžadoval spíše lékařský zákrok, tak si teď můžete pomocí speciálních  bodů na hřbetu své ruky ulevit od bolesti. Nezáleží na jaké ruce, funguje to na obou. Pokud máte více bolestivých míst, vyberte si jen jedno konkrétní místo pro jeden proces EFT. Další  místa pak zpracujte  postupně jedno po druhém.

Nejdříve poťukáme na karate bod pro harmonizaci energií. Ten se nachází na hraně dlaně, přibližně mezi kloubem malíčku a zápěstím. (stejné místo jakým karatisti provádí rozbití cihly) Zároveň s jemným poklepáváním na karate bod 3x řekněte: I přestože mě bolí...(doplňte vaše místo bolesti), i tak jsem v pořádku.Bolest může zmizet. A já chci aby zmizela.

 

Porovnejte teď intenzitu bolesti, jak ji v %cítíte s intenzitou, kterou jste cítili zpočátku. Jestliže vám ještě zbývá bolest, soustřeďte se na ní a pokračujte dalším  bodem.

 

Položte si ruku dlaní na podložku a  vyhledejte prohloubení mezi klouby malíčku a prsteníčku a pokračujte v tomto prohloubení směrem k zápěstí. Bod zvaný GAMUT se nachází zhruba v polovině vzdálenosti mezi klouby a zápěstím (červená kolečka na obrázku).

Prsty (lze použít 1-3 prsty) druhé ruky lehce poklepávejte tento bod a zároveň se soustřeďte na vaše konkrétní místo, kde cítíte bolest. Čím více se soustředíte na bolest, tím lépe probíhá proces hojení. 

Pokračujte se soustředěním na bolest s tím, že si představíte, jaký tvar a jakou barvu ta bolest má. (Pokud jste to nikdy předtím nedělali, jen si řekněte: Jakou by ta bolest mohla mít barvu a tvar? A zatímco poťukáváte, vyčkejte na obraz, který se objeví.) Pokračujte dvě až tři minuty v ťukání a soustřeďte se tímto způsobem na bolest. Obraz by se měl zmenšovat a bolest slábnout až do zmizení.

Tento zkrácený proces můžete snadno použít kdykoli a kdekoli a často postačí pro eliminaci většiny bolestí.Takhle lehce se je možné zbavit například bolesti v zádech, svalů, hlavy, zubu a různých jiných potíží. Kdyby se bolest časem vrátila, můžete  ťukání libovolně opakovat.

Není to úplný proces EFT, někdy je potřeba střídat ťukání mezi více body a rovněž zaměřit pozornost na emocionální náplň bolesti, která může být příčinou potíží.

Samozřejmě toto není náhrada za lékařskou péči. Když např.bolí zlomená noha, EFT vám ji nenarovná, ale pomůže např. urychlit hojení bez bolesti.

Také nám někdy chce naše podvědomí bolestí sdělit, že máme toto místo uzdravit od zde uložených stresů a emocí. Pokud by vám míra bolesti neustoupila, bude asi toto váš případ. Zeptejte se bolestivého místa, jakou zde máte emoci a vyčkejte pocitem v tomto místě na odpověď. Celý proces pak můžete zopakovat se zaměřením na tuto emoci místo bolesti. 

Bolest zmizela! Co se stalo?

K čemu vlastně došlo následkem ťukání?  Vyřadila se tím citlivost na bolest?  Ne !!  Podle zakladatele EFT - Garyho Creiga řeší metoda samotnou příčinu bolesti a tou je porucha v energetickém systému. Když například bolest je způsobena infekcí, tak se tělo nastaví, aby zesílilo obranu v postižené části. Když je ale bolest způsobena napětím, pak ťukání pomůže svalům se uvolnit. Když je bolest způsobena zablokovanou emocí a ta emoce se uvolní, obnoví se přirozený energetický tok v daném místě. Obnovou harmonického přirozeného energetického toku se tělo samo uzdravuje, mizí nejen bolesti v daném místě, ale také nemoci.

Vědomé soustředění na bolest zaměřilo naše podvědomí k místu energetické poruchy a poklep prsty na meridiánový bod způsobil pulzní impulz, jež vyrovnal energetickou nerovnováhu. V některých případech se může stát, že se energetická porucha nezharmonizuje ihned, ale až za den či dva po ťukání. 

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, česky název znamená techniky emocionální svobody. A proč je emocionální svoboda důležitá? Protože když například člověk myslí na nějakou nepříjemnou událost, vyvolá v něm nepříjemné emoce a ty se projeví v jeho těle fyzickou slabostí, napětím, bolestí, tlakem, později nemocí apod.  Pomocí EFT můžeme neutralizovat naše citové a emocionální reakce. Nejen, že se cítíme svobodněji, lehčeji a šťastněji, zároveň  získáme energii, která by se jinak spotřebovala potlačováním nepříjemných pocitů a vyrovnáváním se těla se stresem. Emocionální svoboda je uvolnění energetického bloku, je to harmonické přirozené proudění energie ve vašem těle, kde vlivem harmonizace dochází k přirozené regeneraci těla, takže čím jsme emocionálně svobodnější, tím jsme šťastnější a hlavně zdravější. 

Máte-li  zájem naučit se používat základy EFT metody pro sebe a své využití, přihlaste se na jednodenní kurz základů EFT. Více informací o kurzu najdete  zde.

 Vynálezce by si za objev principu fungování EFT zasloužil Nobellovu cenu. Byl to psycholog Dr. Roger Callahan, který v roce 1979 položil základy EFT. V této metodě skloubil dohromady hovorovou terapii s naukou o meridiánech a s kinesiologií. Během následujících 30 let se metoda EFT rozvinula a zpřístupnila veřejnosti a stala se doslova HITEM ve všech zemích. I přestože je její učení velmi radikální a pro někoho možná obtížně uvěřitelná, poskytuje vynikající úlevu i tam, kde všechny ostatní metody selhaly. Dnes už je mnoho psychologů, psychiatrů, lékařů, homeopatů, akupunktérů, kinesiologů, zubařů, zdravotních sester, a jiných, kteří tuto metodu používají a časem se zaručeně stane jednou z předních přírodnich metod léčení. Velkou výhodou je, že nemá žádné vedlejší nežádoucí účinky jako chemické léky, nejsou zapotřebí žádné přístroje, je nebolestivá  a každý se ji může naučit používat pro svou vlastní potřebu. Stupeň úspěšných léčení je 80-98%.

Jako další možnost pomoci a seznámení s EFT nabízím soukromé terapeutické konzultace a skupinové workshopy, které lze využít  nejen pro úlevu od potíží, ale také pro osobnostní růst a emocionální svobodu s podporou pravidelných setkání.