KURZ PRO DĚTI

Mark Komissarov - Metoda intuitivního vidění

Výuka dětí informačnímu vidění

U dětí se proces výuky metody Informačního Vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se zavřenýma očima jednoduše vidí. Režim VIDĚNÍ u dětí lze  aktivovat pouze ve věku mezi 5 až 12 lety, pak se tyto schopnosti přepínají na dospělý režim, tzn. režim VĚDĚNÍ.

K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomocí svých fyzických očí?

– 1) pro děti je výuka této metody zábavná. Líbí se jim, že mohou vidět se zavřenýma očima jako kouzelníci. A oni jsou skuteční KOUZELNÍCI.

– 2) tato metoda může pomoci dětem nevidomým a slabozrakým k orientaci v prostoru a ke snadnému absolvování školního programu.

– 3) cvičení podle metody vnímání bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu.

– 4) postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím pádem se hyperaktivní děti zklidňují a naopak, dětem pasivním to přispívá k aktivitě díky jejich soustředěnosti a pozornosti při vykonávání cviků. Důsledkem cvičení je i prokazatelné navýšení IQ.

Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti bude dítě vědět jaký si určit cíl a jak jej dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a jakým způsobem to uskutečnit. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné – bude rozpoznávat lež a pravdu. Toto jsou možnosti naši budoucí generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání. V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a nebudeme potlačovat tyto možnosti ve svých dětech.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ZDE

Je tato metoda pro děti bezpečná?

Bezpečnost této metody potvrzuje patnáctiletá Markova zkušenost s pozitivními výsledky a ohlasy, ale i lékařská pozorování. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu (viz sekce Vědecké studie). Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí touto metodou nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na dětskou psychiku a mozkovou činnost. Tady je krátký výňatek z posudků některých vědeckých ústavů, které prováděly výzkum těchto dětí:

1. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity.

Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě „Informačního vnímání“ autorem Markem Komisarovem:

– Po dobu vyučování je EEG normální.

– Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikem výuky. Změna v mozku odpovídá normálnímu chování mozku.

– V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze.

Posudek podepsal vedoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.

 

2. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské Akademie Věd.

Posudek:

– Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textů v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měly na očích speciální, světlo nepropouštějící pásku), informace o barvách a textu děti přesto přijímaly prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů.

Závěr: Podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji.

Podepsal profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.

 

3. Fakulta medicíny New Yorské univerzity.

– Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávany informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz.

Podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon

 

Kurz  Intuitivního vidění mohou děti absolvovat přímo u autora metody Marka Komissarova, v termínu konání semináře pro dospělé, nebo u jeho „certifikovaných lektorů“ – jsou vyhlašovány i zde na našich stránkách v kalendáři akcí.

Kurz Intuitivního vidění je vždy pětidenní a děti se učí vždy 2 hodiny denně. Po ukončení kurzu děti obdrží certifikát o jeho absolvování.

Cena kurzu Intuitivního vidění pro děti:

– pod vedením Marka Komissarova …… 375 dolarů

– pod vedením certifikovaných lektorů … 3.500,-  až 4.000,- Kč (dle místa konání kurzů)

Kontaktovat nás lze prostřednictvím e-mailu: alice.blaho@email.cz  

Videa s ukázkami aktivované schopnosti Intuitivního vidění u dětí lze shlédnout zde

Níže se nachází ukázka obrázků, které namalovaly děti, s maskou přes oči, po aktivaci Intuitivního vidění: