KURZ PRO DOSPĚLÉ

Metoda přímého vnímání informací z okolí

„Člověk je schopen jakoukoliv informaci vnímat přímo z okolí bez pomoci pěti smyslových orgánů“. 

Tato metoda je rozdělena do dvou částí:

1. stupeň (vědění) – Informační vnímání okolního světa – aktivuje se centrum CIV (centrum informačního vnímání) a dále se rozvíjí cviky, založené na principu vědění (u studentů starších 13-ti let)

2. stupeň (vidění) – na této úrovni semináře se studentům, kteří již mají aktivní CIV aktivuje toto centrum i pro schopnost vidění bez používání fyzických očí. Jde o princip vidění (stejné jako u dětí do 12ti let). Poznatky metody postupně odhalili, že schopnost „vidění novým způsobem“ není záležitostí toliko dětí, jak jsme původně předpokládali, ale pro úspěšnost aktivace této schopnosti u dospělých, je potřebné, aby CIV již bylo předtím aktivováno. Z tohoto důvodu, ačkoliv systém práce v 1. a 2. stupeni kurzu se výrazně liší, je nezbytné projít první částí zaměřenou na vědění (CIV je společné)

Děti do 12ti let na svých kurzech neprochází částí zaměřenou na rozvoj vědění (intuice), ale přímo na rozvoj nového způsobu vidění bez fyzických očí. Viz kurzy pro děti
 

Absolvování semináře Vám umožní:

• probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které byly doposud považované za paranormální. Již Albert Einstein řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10 procent kapacity mozku a těch zbývajících 90 procent lidé neaktivují a nevyužívají.

• otevřít a aktivovat vlastní vnitřní informační centrum, které má každý člověk, i když o něm neví a nepoužívá ho

• přijímat signály (informace) z okolí a používat je ve svůj prospěch (v podnikání, v partnerství, v mezilidských vztazích, ve výchově dětí atd.)

 Informace k chystaným kurzům  jsou zveřejněny zde na našich stránkách v kalendáři akcí.

Kapacita účastníků kurzům je omezena. Volná místa, ceny  a základní organizační informace naleznete u jednotlivých vyhlášených seminářů v   kalendáři akcí  .

PŘIHLÁŠOVACÍ FORMULÁŘ  NA KURZ JE ZDE

O semináře Marka Kommisarova je vždy velký zájem a ze zkušeností víme, že na tyto semináře do naší republiky přijíždí i zahraniční účastníci, buď z důvodu, že v jejich zemi se Markovy semináře nekonají, nebo jsou beznadějně vyprodané a proto hledají jiné schůdné varianty, jak se semináře zúčastnit. Proto jen doporučujeme nenechávat rezervaci místa až na poslední chvíli.

Metoda aktivace Centra Informačního Vnímání (CIV) okolního světa pro dospělé

Hlavním cílem této metody je odstranění psychologické bariéry v mozku člověka, aktivace informačního centra a povzbuzení lidského mozku k přijímání informací z pro něj „nového“, zdroje. Výskyt psychologické bariéry v mozku člověka je podmíněno jeho představou o cestách přijímání informací z vnějšího světa pomocí pěti orgánů vnímání, jakožto jedinných možných. Cílem této metody je překonat tuto představu a otevřít nový kanál získávání informací z okolního světa.

Aktivace CIV u dospělé osoby se skládá ze dvou úrovní:

1. Odstranění psychologické bariéry na vědomé úrovni :

a) Překonaní mystické představy „Jasnovidectví“ a následné vědomé pochopení a osvojení návyku k přijímání informací napřímo z okolního světa.

b) Seznámení se s „odlehčenou hypotézou“ o existenci Informačních komponentů vesmíru a o Centru, schopného přijímat informace z vnějšího světa přímo. Toto Centrum je napojeno na orgány vnímání a vyskytuje se v lidském mozku.

c) Seznámení se s možnostmi, které se otevírají před člověkem při osvojování si metody Informačního vnímání okolního světa. V procesu dalšího vyučování se vysvětluje teorie Energeticko-Informační osnovy materiálního světa.

2. Odstranění psychologické bariéry na úrovni podvědomí :

a) Překonání genetické paměti v mozku o nemožnosti přijímat informace z vnějšího okolí mimo okruh pěti orgánů vnímání.

b) Na soustředěních jsou vytvořeny takové podmínky, ve kterých není možné získávat informace z okolí obvyklým způsobem a mozek je tak donucen „hledat“ nový kanál pro příjem potřebných informací. Tímto kanálem se pro studenta stává CIV. Mozek začíná přijímat informace z vnějšího prostředí, z pro něj nového kanálu, v kontrolovaném režimu vnímání. To znamená, že student má možnost si pokaždé prověřit pravdivost přijímané informace.

c) Vícenásobně opakovaný kladný výsledek posílí povědomí o možnosti přijetí informací jiným způsobem, což nakonec vede k odstranění existující psychologické bariéry a aktivaci CIV.

LEKTOŘI METODY:

Č.Budějovice:  Jan Světlák - certifikovaný lektor a dlouhodobý asistent Marka Komissarova v ČR

Praha: Jan Světlák a Mark Komissarov - lektora je možné si vybrat, jeji termíny kurzů a ceny naleznete zde