O AUTOROVI METODY

Mark  KOMISSAROV

Mark Komissarov se narodil v roce 1949 v Rusku v Moskvě. Absolvoval vysokou technickou školu v oboru chemického strojírenství. V roce 1989 se přestěhoval s rodinou do New Yorku. V součastné době je prezidentem společnosti „Blind Care Foundation“, viceprezidentem společnosti „Olma LLC“. Je autorem metody „Centrum Informačního vnímání“, kterou potom přejmenoval na „Přímé vnímání informací z okolí“. Po celém světě vyučuje této metodě dospělé i děti. Po celou dobu své činnosti Mark aktivně spolupracuje s vědeckými ústavy na výzkumu fenomenální možnosti lidského mozku přijímat informace z okolí napřímo bez použiti 5 smyslových orgánů vnímání a zároveň potvrzení o aktivaci další části dosud nevyužívané mozkové kapacity.

Mark Komissarov s velkou radostí pracuje s dětmi a s dětskými školami pro zrakově postižené. S nevidoucími dětmi Mark pracuje na svých seminářích individuálně a zdarma. S dětmi se pracuje v režimu VIDĚNÍ, s dospělými pak v režimu VĚDĚNÍ a následně VIDĚNÍ. Metoda  „Přímé vnímání informací z okolí“ je autorským vlastnictvím Marka Komissarova. Ve spoustě zemích má Mark své přednášející a certifikované lektory. Ani ČR není vyjímkou. Mark Komissarov je autorem knihy „Jsi jasnovidec 21 století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima „, na jejímž překladu do českého jazyka se v současné době pracuje.
Přímé vnímání informací, jako nová úroveň lidského vědomí (2010)

Od dávných dob, jako od antických časů si byli lidé vědomi pojmů jako Jasnovidectví v celonárodním měřítku. Nicméně, toto bylo vždy jen o projevu naprostého fenoménu- schopností, které čas od času demonstrovalo pár vyvolených „duchovních“. Schopnost ochotně připouštět – bez použití nám známých smyslových orgánů – přímé vnímání informací z okolí, mě začala zajímat v roce 2000. To bylo také, když jsem poprvé oficiálně vyšel s hypotézou o existenci Centra Informačního Vnímání (CIP) v lidském mozku, které je schopné přímého příjímání informací z vnějšího okolí. V USA, New Yorku, jsem organizoval školu pro aktivaci této neobvyklé schopnosti. Prostřednictvím složitě vyvinuté metody s autorskými právy, jsem tuto dovednost učil ve třídách každého, kdo měl zájem, nezávisle na pohlaví či věku. Věk studentů, kteří se účastnili mých kurzů, byl v rozmezí od 3 do 70 let.

Deset let provozování této školy ukázalo prakticky tuto schopnost lidského mozku, zejména přímého informačního vnímání. Toto se nejzřetelněji projevuje u dětí do dvanácti let. Nošením pásky, znemožňující fyzické zření, se moji mladí studenti naučili existovat v jejich okolním prostředí stejně tak snadno, jako by to dělali s oběma otevřenýma očima. Děti četly, psaly, hrály si s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích. To znamená, že jednoduše prokázaly schopnost mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí, bez použití vizuálních orgánů. To vše slouží jako dostatečný důkaz o skutečnosti , že mozek je schopný přímého vnímání informací. V současné době, evropští vědci a výzkumníci v Moskvě a Petrohradu pracují na dalších vědeckých důkazech tohoto jevu.