VĚDECKÉ STUDIE

VÝZKUM - Mark Komissarov

1. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity

Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě „Informačního vnímání“ autorem Markem Komisarovem:

– Po dobu vyučování je EEG normální.

– Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikem výuky. Změna v mozku odpovídá normálnímu chování mozku.

– V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze.

Posudek podepsal vedoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.

 

2. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské Akademie Věd

Posudek:

– Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textů v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měly na očích speciální, světlo nepropouštějící pásku), informace o barvách a textu děti přesto přijímaly prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů.

Závěr: Podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji.

Podepsal profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.

 

3. Fakulta medicíny New Yorské univerzity

– Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávany informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz.

Podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon

 
Vědecký experiment v Petrohradě_překlad
Vědecký experiment v Petrohradě_english_01